הבהרות בנוגע להסכם הקיבוצי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי (להלן ההסכם הקיבוצי) / ארנון כרם, רו״ח

26 אפר 2018
 1. אופן הפחתת השעה

  בהמשך לחוזר שנכתב על ידנו בסמוך לאחר אישור צו ההרחבה להסכם הקיבוצי (הקלק/י לעיון), בטרם נודעו כל פרטיו, הננו מבהירים בזאת כי ההוראה על הפחתת שעת עבודה בשבוע מחייבת את המעסיק לבחור יום קבוע בשבוע העבודה בו תופחת השעה בהתאם לסדרי וצרכי העבודה וככל שניתן להתחשב בצרכי  העובדים (אין לחלק את השעה להפחתה לחלקי שעה בכל ימות השבוע).

 2. השלכות ההסכם הקיבוצי על שכר המינימום
  1. ועדת ההיגוי מתוקף ההסכם הקיבוצי הבהירה כי שכר המינימום היומי יחולק ב 182 שעות ולא ב – 186 שעות דהיינו שכר המינימום למקבלי שכר שעתי יעלה ל 12 ₪ לשעה (במקום 28.49 ₪ לשעה).
   ראויה לציון העובדה כי שכר מינימום משולם בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987 אשר לפי סעיף 1 בו שכר המינימום השעתי הינו חלק ה – 186 של השכר החודשי (החוק עצמו לא תוקן).

  2. סעיף 2.8 לצו ההרחבה קובע כי בהתאמה לקיצור שבוע העבודה, שכר שעתי (ולא בהכרח שכר מינימום) יחושב על בסיס 182 שעות לחודש.
   מאידך סעיף 2.10 לצו ההרחבה קובע כי הפחתת שעת העבודה לא תהווה עילה לתביעת תוספת שכר או להפחתת שעות למי שמשרתו לפני תחילת צו ההרחבה היתה 42 שעות או פחות.

המסקנה היא כי השכר השעתי גדל (תאורטית) לבעלי משרות שהיקפן מעל 182 שעות בחודש.

לפיכך, הנני סבור כי החלטת ועדת ההיגוי, אשר משמעותה תוספת לשכר מינימום שעתי  לעובדי משרות חלקיות חורגת נכון לעתה מהוראות החוק הן מהוראה 2.10 לצו ההרחבה.

בכבוד רב

ארנון כרם רו"ח

 

"בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע"מ

BAHAN – AUDIT UNION COOPERATIVE SOCIETION IN USRAEL L.T.D

ת.ד 57647 תל-אביב מיקוד 61575 * טלפונים 03-5617430,5622382 פקס: 03-5617689

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עודכן לאחרונה ב חמישי, 26 אפריל 2018 12:38

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.