"הגיגים" לעניין שכרם של העובדים התאילנדים בחקלאות... / שמואל גלנץ, עו״ד

מן המפורסמות היא שבתאילנד "יצוא" עובדים אל מחוץ לממלכה הינו ענף כלכלי מרכזי המכניס לממלכה מטבע זר ומסייע למשפחות רבות שנהנות מהכנסות עבודה של בן משפחה במדינה אחרת. ועוד מהמפורסמות היא שתאילנדים המבקשים לצאת לעבודה למדינה אחרת מעדיפים את ישראל כיעד לכך.

למעשה, כך מפורסם, ישראל מצויה במקום הראשון אליו שואפים עובדים אלה להגיע.

הסיבות לכך, כעולה משיחות עם עובדים ועם גורמים בתאילנד המצויים בתחום הן בעיקר שתיים: יחס טוב ושכר גבוה.

להלן ניתוח התגמול לו זוכים התאילנדים בעד עבודתם בענף החקלאות בישראל.

נחזור כמעט 12 שנים לאחור. ב-3/2006 הכריז מי שהיה יו"ר מפלגת העבודה, עמיר פרץ: "תקראו את השפתיים שלי – שכר המינימום יעלה לאלף דולר".

נקדים את המאוחר, ב- 12/2017 עלה שכר המינימום ל- 5,300 ₪ לחודש שווה ערך בקירוב ל- 1,500 $.

זהו הרקע אבל הבחינה הנכונה של התפתחות השכר לעובד התאילנדי בחקלאות היא מה קרה בבאטים? - המטבע המקומי התאילנדי.

חודששכ"מ בש"חשכר בדולריםשכר בבאטיםשכ"מ בבאטים *****האינפלציה השנתית בתאילנד באחוזים
3/2006 3,335 710 27,617   4.7
1/2007 3,585 854 30,639   2.2
7/2008 3,850 1,076 36,001 5,075 5.5
7/2011 4,100 1,208 37,172 5,375 3.8
5/2012* 4,100 1,089 33,455 7,500 3.0
10/2012 4,300 1,100 33,821 7,500  
1/2015** 4,300
(484-)
3,816
1,098
(124-)
974
36,194
(4,074-)
32,120
7,500 0.9-
7/2016 4,825
(484-)
4,341
1,253
(126-)
1,127
43,984
(4,412-)
39,572
7,500 0.2
1/2017*** 5,000
(376-)
4,624
1,301
(98-)
1,203
46,580
(3,516-)
43,064
7,625 0.6
8/2017 **** 5,000
(376-)
(250-)
4,374
1,406
(106-)
(70-)
1,230
46,761
(3,516-)
(2,238-)
41,007
   
12/2017 5,300
(376-)
(250-)
4,674
1,523
(108-)
(72-)
1,343
49,590
(3,518-)
(2,339-)
43,733
   

התפתחות שכר עובד תאילנדי לאורך השנים

ענינו הרואות במהלך השנים עלה שכרו של העובד התאילנדי בערכי באט – (המטבע התאילנדי) כמפורט לעיל תוך התחשבות בכך שבמהלך הדרך ארעו 4 שינויים.

*  באמצע שנת 2012 הופסק גיוסם של העובדים באמצעות חברות כוח אדם תאילנדיות, מהלך בעל משמעות כפולה, מחד קטן ופחת הסכום אותם שילמו המועמדים לעבודה בישראל טרם הגיעם ומאידך ירדה איכותם של עובדים בשל כשלים במיון, חוסר מוטיבציה, תחלופת עובדים גבוהה נטישה מוגברת ועוד.

** החל משנת 2007 (ל-4 השנים הקודמות ניתן זיכוי בדיעבד) ניתנו לעו"ז בחקלאות 2.25 נקודות זיכוי כמו לאזרחי ישראל.
משנת 2015 בוטלו לחלוטין נקודות הזיכוי לגבר ולאישה ניתנה 0.25 נקודות זיכוי (על מהותו של העניין במאמר אחר).

*** משנת 2017 גבר מקבל 0.5 נק' זיכוי, אישה מקבלת נקודת זיכוי אחת.

****בחודש 8/2017 בוטל ההסדר הקודם לעניין ניכויים מותרים בגין מגורים והוצאות נלוות באופן שכללית ובממוצע ניתן היה לנכות סכום של כ-250 ₪ לחודש לכל עובד יותר מהמותר עד אז.

***** הבנק המרכזי של תאילנד נוקט בפירסומיו שכר מינימום יומי בחישוב שלעיל הוכפל השכר היומי ב-25 ימי עבודה בחודש.

בשולי הדברים; בפגישה שקיים בדצמבר 2017 מנכ"ל חולצה כחולה גבי בורנשטיין עם מנכ"ל משרד העבודה התאילנדי במשרדו בבנגקוק בנוכחות פקידים בכירים נוספים פרס גבי את השינויים שחלו בהקשר לטיבם של העובדים מאז החל גיוסם ע"י משרד העבודה התאילנדי. המנכ"ל ופקידיו שלא היו מודעים לבעיות באשר לאיכות העובדים הבטיחו לבדוק את העניין ולעשות לשיפור המיון, להקפדה על בדיקת בריאות, רישום פלילי, התאמה לדרישות וכו'.

שורה תחתונה: מניתוח הנתונים שבטבלה עולה כי שכר המינימום ממנו נהנה העובד התאילנדי בישראל ב-12/2017 גבוה פי 5.7 משכר המינימום בתאילנד. כל זאת לפני זכויותיו שמכח צו ההרחבה וזכאותו של העובד לפיצויי פיטורים ופנסיה אלו מסתכמים בחשבון גס בעוד כ-1,400 ₪ ששווים כ-13,000 באט לחודש!

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237