הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום 13.09.2023

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

עו״ד דודו קוכמן, מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי, שלח לרב יצחק יששכר גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, הערות להצעות החלטה הצפויות להידון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, ואשר יש להן השלכות גם על אגודות היישובים החקלאיים וחבריהם והם על דעת הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, ישובי פא"י, עמותת אדמתי והאיחוד החקלאי.

בין היתר:

  • בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 3.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הציע כי העדפת בני מקום תהיה לא פחות מ-50% מהמגרשים המשווקים במכרז.
  • בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 4.2, סימן א'- הנחות אזור מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.
  • בנוגע להצעה לתיקון לתיקון פרק משנה 7.4- הקצאת קרקע למטרות הטמנה של פסולתיש לקבוע כי ככל שיקבעו תמלוגים על ידי הנהלת הרשות, יש לקבוע מנגנון של ערעור על גובהם כדי לייצר וודאות כלכלית להקמתם של מיזמים אלה שהם גם אינטרס של המדינה. 
  • בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 8.3 סימן ז' – עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה ככל שמועצת מקרקעי ישראל תאשר את ההחלטה, יש להחילה גם על משפחות שכולות בקיבוצים במסלול של "שיוך דירות".
  •  בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 8.3 סימן ח'– איוש נחלות פנויות במושבים, עמדת הכותבים היא ֿ שיש לאפשר איוש נחלות פנויות בכל הישובים, על פי חוק הנגב והגליל וזאת בהתאם למדיניות העידוד של ממשלת ישראל, כפי שנהגה משנת 2013 ביחס לכלל ישובי הנגב והגליל.
  •  בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 8.3, סימן ט- ביטול נחלות שאינן מאויישות הכותבים מברכים על הצעת ההחלטה להאריך את המועד של המתווה של בטיול איוש נחלות למועד המוצע בהצעת ההחלטה, קרי עד יום 31/12/2028.
  •  בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 8.5- המרת נחלות פנויות במגרשי מגורים מציעים  לתקן ההוראה בישיבת המועצה הקרובה ולאפשר המרת נחלות גם למגרשים שתוכננו. 
  •  בנוגע להצעה לתיקון פרק משנה 8.6 – בניה למגורים בהרחבה קהילתית במושב או בקיבוץ לדעת הכותבים יש לקבוע בהצעת ההחלטה לוחות זמנים למתן החלטות ויש לקבוע מנגנון של ערעור על החלטת הוועדה לתכנון ופיתוח.
  • בנוגע להערות לתיקון פרק משנה 8.18, סימן ב'- קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה הכותבים מברכים את הצעת ההחלטה, שתאפשר עידוד יצירת מסלולי מיזמים להשכרה, דבר שעשוי לשפר את פתרונות הדיור בישראל.

מכתבו המלא של עו״ד דודו קוכמן מצורף.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.