הערות תנועות ההתיישבות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח ליו״ר מועצת מקרקעי ישראל הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום ג׳ 15/03/22.

ההערות הן להצעות החלטה להן השלכות על אגודות היישובים החקלאיים וחבריהם והם על דעת הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, ישובי פא"י, עמותת אדמתי והאיחוד החקלאי.

במכתבו מציע עו״ד קוכמן:

 1. היערכות לקליטת עולים מאוקראינה ורוסיה ופליטים מאקוראינה 
  לנוכח המצב המתרחש בימים אלה, על מועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטות דחופות שיאפשרו היערכות של מתן קורת גג לעשרות אלפי המשפחות שעשויות להגיע למדינת ישראל, מי כתושבים על פי חוק השבות ומי כפליטים שיגיעו לישראל. 
 2. הצעה לתיקון פרק משנה 3.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: עקרונות להסכמי גג
  הפונים מברכים על  הצעת ההחלטה המציעה לראשונה לכלול את המועצות האזוריות בהסכמי גג לצורך הסרת חסמי שיווק ופיתוח. אולם, עם זאת,  הרף שנקבע בהצעה הופכת אותה למעשה לאות מתה, שכן איו סיכוי שיהיה ניתן לעמוד ברף כל כן גבוה במרבית המוחלטת של המועצות האזוריות. מוצע : להפחית באופן משמעותי את הרף הגבוה למועצה אזורית גדולה ולהעמידו על 1,000 משפחות וקצב קליטה של 150 משפחות בשנה וכך להתאים דרגות נוספות ונמוכות יותר למועצות אזוריות בינוניות וקטנות.
 3. הצעה לתיקון פרק משנה 4.2 לקוץב החלטתו מעוצת מקרקעי ישראל סימן א' : הנחות אזור
  המנגנון המוצע בהצעת החלטה שמטרתו לכאורה לשפר את היצע ההנחות לא יביא לפתרון נהפוך הוא.
  מוצע: לפי דברי ההסבר יש לקבל החלטות שיביאו לצמיחה דמוגרפית באזורים אלו ולכן יש לבטל כל התניה שבגינן ניתנת ההנחה לעידדו המעבר לפריפריה ו/או השארת משפחות צעירות במקומות אלו.
 4. הצעת לתיקון פרק משנה 4.16 לקובץ החלטות מעוצת מקרקעי ישראל סימן א׳:  הקצאת קרקע לסוכנות היהדוית ולהסתדרות הציונית למטרת הקמת ישובים קהילתיים.
  מברכים את ההצעה להרחבת ההתקשרות עם הסוכנות היהודית ו/או ההסתדרות הציונית במטרה לתכנן ולפתח ישובים קהילתיים בנגב כולו על פי החוק לפיתוח הנגב.
 5. הצעה לתיקון פרק משנה 5.6 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - התחדשות עירונית
  מברכים על ההצעה שתביא לניצול יעיל של קרעות במרחב העירוני ותביא לחידוש אזורים תוך ניצול אזורים שבהם כבר קיימת בנייה.
 6. הצעה לתיקון פרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, סימן ב׳: בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים
  הפונים מבקשים כי הסדר הביניים לגבי כלל הקיבצוים, יוארך עד לסוף שנה זו כפי שהוא כעת, ללא שינויים נוספים, כאשר עד לסוף השנה תכין הנהלת רמ"י , בשיתוף התנועה הקיבצוית, הצעה לשינויים ושיפורים בהסדר הביניים.
 7. הערות לנושא מס' -7 דיור בדו"ח חלופת האגודה
  הפונים דורשים להוריד נושא זה מסדר היום, ולא לדון בו כלל לפני שתינתן ההזדמנות המתאימה לתנועה הקיבוצית לשטוח בפני המועצה טענותינו הרבות המבהירות כי דו"ח פסול זה לא נועד להיות מובא לדיון בפני המועצה, אלא יש לגזור גורלו להתעלמות ולגניזה.
 8. הצעה לתיקון פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, סימן ב' : קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה.
  יש להשאיר את נוסח ההחלטה בקודקס וככל שנדרש שינוי בשל נסיבות קיצוניות בלבד המצדיקות את הפער ביו מועד שיווקי המכרזים למועד שומת העסקה, החישוב השמאי יהיה למועד שיווקי המכרזים עם הצמדה בלבד.

מכתבו של עו״ד דודו קוכמן מצ״ב בתחילת הכתבה.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.