החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מהיום 18.1.22

החלטות מועצת מקרקעי ישראל החלטות מועצת מקרקעי ישראל

להלן ההחלטות אשר התקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום ג׳ 18/1/22:

מתן עדיפות לבני מקום בהקצאות קרקע במכרזים בישובי מיעוטים

מועצת מקרקעי ישראל הסמיכה את הנהלת רשות מקרקעי ישראל לקבוע כי בישובי מיעוטים  שאינם באזור עדיפות לאומית א' בהם פחות מ 30,000 תושבים ניתן יהיה להעלות את  אחוז בני המקום להם תינתן עדיפות ל 75 אחוז במרכז הארץ   ובאזורי הצפון וחיפה ניתן יהיה להגדיל עד  ל 100 אחוז בני מקום.

ההחלטה התקבלה במטרה להקל על שיווקים בישובים אלו בהם התעוררו בשיווקי  הקרקע  עקב אי מתן עדיפות לבני מקום.

חיילי מילואים  בשירות פעיל  שהם חסרי דיור יזכו לעדיפות  בהקצאת מגרשים במסלול הרשמה והגרלה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל החליטה שחיילי מילואים  בשירות פעיל  חסרי דיור   יזכו לעדיפות  בהקצאת מגרשים  במכרזים  במסלול הרשמה והגרלה. למעשה עד 30 אחוז  מכלל המגרשים יוקצו לחייל מילואים פעיל שהוא חסר דיור, כאשר תינתן עדיפות למשפחה.

בנוסף, יוקצו עד 10% מהמגרשים  לבעלי מוגבלות שהינם חסרי דיור. במסגרת סעיף זה,  תינתן עדיפות בראש ובראשונה לנכה צה"ל.

המועצה אישרה כי ניתן יהיה לשווק קרקעות במסלול מחיר מטרה גם לבניה נמוכה במרחבי צפון ודרום

במטרה לעודד הגירה לצפון ולדרום  ועל מנת לייצר תמהילי דיור אטרקטיביים גם במרחבי צפון ודרום של הרשות אישרה היום מועצת מקרקעי ישראל  להחיל את עקרונות השיווק במתכונת מחיר מטרה גם ביחס לבנייה נמוכה. המועצה החליטה כי  ניתן יהיה לשווק מכרזים לבניה נמוכה  במסלול מחיר מטרה המקנה הנחות של עד 300,000 ₪ גם  בישובים בפריפריה .

תוכנית מחיר מטרה היא תוכנית סיוע לרכישת דירה ראשונה לבעלי זכאות בהנחה משמעותית ממחיר השוק. התוכנית מהווה את המשך מדיניות הממשלה בשיווק קרקעות במסלול לזכאים, כפי שנקבע בהחלטה.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה להקצות קרקע לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים למטרת התרחבותו

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום בישיבתה  הקצאת קרקע לטובת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה לטובת הרחבתובית הספר  הגבוה לטכנולוגיה הוא מוסד מוכר ומתוקצב להשכלה גבוהה הפועל בירושלים במסגרת שלושה מכוני לימוד. עיקר פעילותו בשכונת גבעת מרדכי למעט מכון טל הפועל בשטח שכור בגבעת שאול. במסגרת ההתרחבות  מתוכננת העברתו של מכון טל לקמפוס מרכזי של המוסד הגבוה לטכנולוגיה לצורך התייעלות ואיגום משאבי הניהול והפעילות של המוסד. 

ההחלטה מתבססת על החלטת ממשלה בנושא פיתוחה של ירושלים לטובת חיזוק העיר והעצמת ההשכלה הגבוהה ובמטרה לפתח את העיר כמרכז אקדמי מוביל ולהביא לגידול במספר הסטודנטים בירושלים.

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין: " ההחלטות שהתקבלו היום במועצת רמ"י מראות שאנו ממשיכים לפעול לטובת כלל הציבור, בהתאם לצרכים שעולים. אני גאה לאפשר עדיפות לחיילי המילואים שמקריבים עצמם למען המדינה, להביא אוכלוסייה חזקה סוציואקונומית לפריפריה ולאפשר לתושבי מקום אפשרות להישאר עם בני משפחותיהם במקום בו גדלו. החלטות אלה יחד עם החלטות נוספות שיעלו במועצות הבאות,הן נדבח נוסף להגדלת היצעי הדירות בהתאם לצרכי המשק ולא כדי לסמן וי."

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.