⁨תנועות ההתיישבות דורשות כי ימונה יועץ משפטי נפרד למועצת מקרקעי ישראל⁩

במכתב שנשלח לשר השיכון על ידי עו"ד דודו קוכמן, מזכל תנועת האיחוד החקלאי בשם הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, ישובי פא"י, מרכז השלטון האזורי, עמותת אדמתי והאיחוד החקלאי מוצע כי ימונה יועץ משפטי נפרד למועצת מקרקעי ישראל: לא ייתכן שהייעוץ המשפטי של הגוף המפקח ייעשה על ידי הייעוץ של הגוף המפוקח שכן מדובר על ניגוד עניינים.

לדברי קוכמן, יש ניגוד עניינים בין מועצת המינהל למינהל ולא יתכן שאותו יועמש ישרת את שניהם. לא יכול להיות מצב שבו היועמש של הגוף המפקח יהיה אותו אדם שישמש את הגוף המפוקח.

לדבריו, לחברי המועצה אין אפשרות לקבל חוו"ד נפרדת מזו של מדיניות המינהל. אין להם סל שירותים שיאפשר להם לגבש עמדה עצמאית

בנוסף, חברי מועצת מקרעי ישראל מקבלים מסמכים שבוע לפני הישיבה וזה בלתי נתפס. קוגמן מזכיר במכתבו לשר אלקין כי כבר בשנת 2015 קבע מבקר המדינה כי המועצה לא מילאה באופן מיטבי את תפקידה כגוף המוביל את מדיניות המקרקעין, כמו גם נכשלה בפיקוח על אופן ביצוע המדיניות ועמידת רמ"י ביעדים האיכותיים והכמותיים הנגזרים מהמדיניות הממשלתית.

במצב הדברים כיום, כאשר שוק המקרקעין נמצא במשבר חמור, נדרש גוף מטה שיציע מדיניות המבוססת על מחקרים ותכנון ארוך טווח, כמו גם יוודא את יישום החלטות המועצה בפועל. בהקשר זה יש למנות יועמש נפרד למועצה וכן להוסיף להרכב המועצה נציג של השלטון המקומי – נציג מרכז השלטון האזורי כחבר או לכל הפחות כמשקיף.


בנוסף מציעים לקראת הישיבה נקודות אלה בנוגע להעדפת בני המקום:

  • מציעים כי שיקולי מועצת מקרקעי ישראל להעדפת בני מקום לא תחול רק על בני המיעוטים אלא תתאפשר גם במרחב הכפרי שבו בדרך כלל מספר התושבים מגיע למספרים נמוכים באופן משמעותי מהרף שנקבע בישובי בני המיעוטים (30 אלף תושבים)
  • מציעים לקבוע במקביל כי גובה  חלף היטל השבחה לרשות המקומית יהיה על השווי המקורי של המגרש (מבלי לקזז את סכום ההנחה) הניתנת ביישובי קווי העימות ואזורי העדיפות.
  • עוד מציעים לקבוע כי עם יישום ההחלטה לקביעת טבלאות ערכי קרקע, ייקבע גם מנגנון ערעור על ערכי הקרקע ככל שיהיה לקוח שירצה לערער על הקבוע בטבלה.
  • כמו כן, לאפשר אופציה לבקשת שומה פרטנית.

מכתבו של עו״ד דודו קוכמן מצ״ב בתחילת המאמר

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.