דמותה של ארץ / יואב שגיא

26 אוג 2020 המחברת/ת:
דמותה של ארץ / יואב שגיא דמותה של ארץ / יואב שגיא

המסע מ"כיבוש הקרקע" לשמירת השטחים הפתוחים.

מאבקים ומהלכים לשמירה על טבע הארץ.

פרקי הספר נועדו לתעד ולתאר שורה ארוכה של מהלכים ומאבקים לשמירה על הטבע והנוף שהתקיימו לאורך יותר משבעה עשורים, מאז שהחלה פעילות הגנת הטבע בארץ.

הדברים המובאים כאן מתמקדים במהלכים שהובילו ל"מהפך בהתייחסות אל השטחים הפתוחים הלא-מוגנים", מהפך שהחל לקרום עור וגידים בתחילת שנות השמונים והייתי פעיל בהובלתו. הספר מנתח את מניעיהם של אותם מהלכים ומאבקים ואת התפתחותם, מתאר את הרקע ההיסטורי והפילוסופיה שמאחוריהם, ומציג את התובנות המקצועיות והאתיות העומדות, לתפיסתי, בבסיס שמירת הטבע והנוף, ואשר הנחו את השינוי שצריך היה לחולל במהלכי שמירת הטבע. הוא בוחן את הכישלונות וההצלחות, שהיו חלק מהדרך, סוקר את ההשפעות שהיו למהלכים ולמאבקים על השגת מטרות השמירה על הטבע והנוף, מתחקה אחר התובנות שהושגו על רקע השינויים שהתרחשו בחברה ובמדינה ומביא את הלקחים שהופקו ונלמדו במרוצת הזמן. ולבסוף, בין הדפים המספרים את סיפור השינוי שהתחולל בארץ בגישה לשטחים הפתוחים, ובמקביל מביעים דאגה מהבאות, מוצעים גם כיוונים וכלים הנחוצים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בדרך לשמירה על המורשת הטבעית והנופית של הארץ ולהבטחת תרומתה לרווחת הציבור.

העוסקים והמתעניינים בתחום שמירת הטבע, הנוף והשטחים הפתוחים, מוזמנים להגיב, להוסיף ולתרום לדיון על תכני הספר ונושאיו באתר הספר.

הכניסה לאתר הספר: NOF –the Nature Of a Land

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.