האזרח הקטן מול רשות מקרקעי ישראל – על מי מגן המחוקק? / דורון רדעי, עו״ד

06 יול 2020 המחברת/ת:
דורון רדעי, עו״ד דורון רדעי, עו״ד

במהלך החודש האחרון פרסם משרד המשפטים תזכיר לתיקון חוק תובענות ייצוגיות. במסגרת התיקון המוצע מנסה משרד המשפטים להסדיר בחקיקה ראשית צו שהוציאה שרת המשפטים הקודמת ח"כ איילת שקד אשר הקנה לרשות מקרקעי ישראל הגנות משמעותיות ביותר. היוזמה לתיקון החוק באה בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון אשר במסגרתה נטען כי השרה חרגה מסמכותה בהתקנת הצו ולפיכך הוא בטל.

מעבר לשאלת הסמכות, נשאלת השאלה האם ישנה הצדקה עניינית להגן בחוק על רשות מקרקעי ישראל?  בהקשר זה נקדים ונציין כי מבחינה משפטית רשות מקרקעי ישראל נחשבת כגוף דו-מהותי, שכן לצד מעמדה הציבורי-מנהלי היא פועלת ועושה עסקאות כגוף עסקי רגיל. טרם הוצאת הצו, ניתן היה להגיש תביעה ייצוגית נגד רשות מקרקעי ישראל, הן בכובעה הציבורי והן בכובעה כ"עוסק", וזאת לפי האבחנה שנעשתה עי" בית המשפט העליון בעניין אסל (עע"מ 7752/12).

התיקון המוצע נועד להנציח מצב שבו מוקנות לרשות מקרקעי ישראל, גם במסגרת פעילותה כ"עוסק", שתי הגנות משמעותיות ביותר אשר נתונות ברגיל אך ורק לרשויות ציבוריות: האחת – אפשרות להודיע על הפסקת הגביה הבלתי חוקית ובכך לגרום לדחיית התביעה הייצוגית שהוגשה נגדה, והשנייה – הגבלת סעד השבת הכספים שנגבו באופן בלתי חוקי לתקופה של 24 חודשים בלבד. לפי דעתנו, אין זה ראוי להעניק לרשות  מקרקעי ישראל את ההגנות הללו, וזאת מהטעמים הבאים.

מדובר באפליה לטובה של רשות מקרקעי ישראל לעומת עוסקים אחרים שאין לה שום הצדקה עניינית. אפליה כאמור מתחדדת לעומת גופים ציבוריים אחרים שפועלים כ"עוסק" כגון חברת חשמל, רכבת ישראל, תאגידי מים ועוד.

יתירה מכך, הגנות אלו מחלישות במידה רבה את התמריץ להגשת תביעות ייצוגיות נגד רשות מקרקעי ישראל, ובכך נפגע האינטרס הציבורי של פיקוח אזרחי אפקטיבי על פעולותיה. למותר לציין בהקשר זה כי מדובר ברשות מורכבת, בעלת זרועות רבים, וממשק עם אזרחים ממגזרים שונים, כגון: בעלי זכויות במגזר העירוני, בעלי זכויות במגזר החקלאי, קבלנים, זוכים במכרזים ועוד.

מעל לכל, מדובר בתיקון שפוגע בעיקר באזרח הקטן שאינו יכול, אינו רוצה או אינו יודע להתמודד עם הרשות במקרה של גבייה שלא כדין,  וזאת לעומת הגופים הגדולים כגון קבלנים שיכולים לעמוד על זכויותיהם. ואכן, מאז כניסתו של הצו לתוקף חלה ירידה חדה במספר התביעות הייצוגיות שהוגשו נגד רשות מקרקעי ישראל.  לסיכום, טוב יעשה המחוקק אם יפעל לשיפור דרכי התנהלותה של רשות מקרקעי ישראל, אשר ידועה כגוף בירוקרטי בעל כשלים רבים, תחת לצמצם את אפשרות הביקורת המשפטית עליה.

_________________________

הכותב הינו עורך-דין במשרד רדעי-גדות העוסק בתחום התביעות הייצוגיות

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקיקה חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.