יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר כחלון הכריז: מהפיכה בניהול המקרקעין העירוניים לצרכי ציבור

04 מרס 2018 המחברת/ת:

רשות מקרקעי ישראל תחתום על הסכם עם השלטון המקומי במסגרתו יוסכם על מנגנון הטיפול בשטחי הציבור: חלק מהשימושים יופקעו על ידי הרשויות המקומיות וחלק מן השימושים ימסרו בחכירה על ידי רשות מקרקעי ישראל, כך החליטה לאחרונה מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר האוצר, משה כחלון.

מועצת מקרקעי ישראל הסמיכה את רשות מקרקעי ישראל לחתום על הסכם עם מרכז השלטון המקומי שבו יוסדר הטיפול בהקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – חלק מהשימושים יופקעו על ידי הרשויות המקומיות וחלק מן השימושים ימסרו בחכירה על ידי רשות מקרקעי ישראל.

חוק התכנון והבנייה מייעד שטחים נרחבים בתוכניות המקודמות על מקרקעי ישראל לצורכי ציבור (כגון מוסדות חינוך, פארקים עירוניים, דרכים וכיו"ב). שטחים אלו מוקצים לרשויות המקומיות על ידי רשות מקרקעי ישראל בהסכמי חכירה ולעיתים הרשות המקומית פועלת להפקעתן במסגרת הוראות התב"ע.

מצב העניינים בפועל מקשה על ניהול יעיל של נכסי המקרקעין לצרכי ציבור, בהעדר מדיניות אחידה וברורה וניהול הנכסים לפי המציאות שנוצרה בשטח.

ההחלטה, שבאה כחלק ממסקנות צוות שהוקם על ידי יו"ר המועצה, נועדה להביא לייעול ניהול הקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל.

על פי המתווה שעקרונותיו הוצגו בהנהלת מרכז השלטון המקומי, רשימת צרכי הציבור המנויה בחוק התכנון והבנייה תפוצל לשניים – חלק אחד של הרשימה יכלול שימושים שיופקעו על ידי הרשויות המקומיות ללא כל מעורבות רמ"י ואילו החלק השני ימסר בחכירה ידי רשות מקרקעי ישראל .

כחלק מההסכם, יתחייבו הרשויות המקומיות כי שימושים מסויימים יוקצו אך ורק בחכירה ורשות מקרקעי ישראל תתיר לרשויות המקומיות את כל השימושים במקרקעין, המופקעים ללא תמורה, לרבות שימושים סחירים המותרים על פי חוק.

הצעה זו תתמוך במדיניות המועצה לפישוט הליכים ולצמצום החיכוך עם הרשויות המקומיות, הפניית כח אדם לעיסוק בפעולות הליבה ובעסקות משמעותיות ומתן היכול לגבש מנגנון אכיפה מסודר לחוזי החכירה שיחתמו.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.