חקלאות 2016 - עיקרי ההתפתחויות

23 אוג 2017

ריכוז ההתפתחויות בענף החקלאות - 2016

  • נתוני ענף החקלאות, כפי שמרוכזים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מעובדים להלן – לאומדני שנת 2016 ולאור נתוני הענף של השנים הקודמות.
  • חשיבות ניתוח הנתונים, איננה רק לטובת ההיסטוריה, אלא יכולתו לשמש מצע מושכל לזיהוי תהליכים, והאפשרות להתמקד בפתרון כשלים מצד אחד, ואיתור הזדמנויות מצד שני.
  • שורת "הכנסות החקלאים" – לפני הוצאות מימון ושכר החקלאים - של אומדן שנת 2016, גבוהה מזו של השנה הקודמת – כאשר שיפור הרווח נובע בחלקו מהורדת נטל המס על העסקת העובדים הזרים בחקלאות, ובחלקו מירידה במחירי סל התשומות ופריון כולל חיובי.
  • יחד עם זאת, בהסתכלות היותר רחבה, היצור החקלאי, כמצרף, איננו גדל כבר מספר שנים, ולאורך זמן – דריכה במקום – כמוה כהליכה אחורנית. 
  • מאחורי היקף פדיון ריאלי קבוע, עומדת ירידה קבועה בהיקפי היצוא החקלאי הטרי – שהיה עד להצטמקותו חוד החנית של צמיחת הענף, כמו גם חוד החנית של אימוץ טכנולוגיות מתקדמות ומדדי איכות גבוהים.
  • צמצום היצוא ניכר בעיקר בענפי הירקות, ולא נראה כי בעתיד הקרוב ניתן יהיה לחזור להיקפי היצוא הקודמים של גידולי היצוא המסורתיים במדינות היעד המסורתיות. הניסיון לצאת ליעדי יצוא חדשים ורחוקים יותר, הינו אמנם ניסיון ראוי, אך טרם ניתן לקבוע באם כיוון זה יביא להיפוך משמעותי של המגמה.
  • יש לציין, כי יצוא הפירות, ובו – אבוקדו, מנגו, תמרים ורימונים, עדיין נמצא בגידול, ויש לקוות כי מגמה זו תימשך.  התכנסות מרבית החקלאות לשוק המקומי – הטרי או המתועש, פוגשת – בחלק מענפי היצור, מגמה מתמשכת של ירידה ברמת הצריכה לנפש – דבר שמצביע על פוטנציאל עתידי לא מבוטל.
  • הצד השני של מטבע אופטימי זה, היא היווצרות גורם חוסר וודאות חדש של השנים האחרונות, אשר בא לביטוי בשימוש ציני של המדינה בטיעוני יוקר המחיה, על ידי התרה של יבוא תוצרת טרייה בכל עת, שהמחירים לחקלאי מרימים ראש.

רחל בורושק
התאחדות חקלאי ישראל
אוגוסט 2017

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237