אחרית ועד מקומי לנפילת עץ / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

כל מי שמתגורר במושב יודע שעל פי רוב חניות מסודרות לרכבים הן בגדר המלצה בלבד. לעיתים קרובות, חברי הנושב, אורחיהם, עובדי המושב ושאר הבאים בשעריו, נוהגים להחנות את רכבם תחת כל עץ רענן (תרתי משמע). מציאות זו מעלה את השאלה על מי תוטל אחריות במקרה שייגרם נזק לרכב כתוצאה מנפילה של עץ או של חלק מענפיו. בסוגיה זו דן בית משפט השלום בתל אביב בפסק דין שניתן לאחרונה (20.5.20), אשר מפאת חשיבותו למושבים על מקרים דומים אחרים, בחרתי לסקור בפניכם את עיקריו.

באותו עניין החנתה אשת התובע, בעל הרכב, את רכבה ברחבה של חורשת עצי קזוארינה עתיקים בקרבת בית הספר היסודי בשטח מושב. לאחר שעזבה הנהגת את הרכב נפל על מכסה המנוע שלו ענף גדול של העץ. בין הצדדים לא היתה מחלוקת כי מדובר בחורשה שאינה מוסדרת לחניה, ולמרות זאת צוות בית הספר נהג להחנות את רכביו במקום, מטעמי נוחות. יצוין כי באותו יום שרר מזג אויר חורפי.

בכתב התביעה שהוגש כנגד הועד המקומי של המושב טען התובע, כי הועד המקומי לא הציב שלטים האוסרים חניה במקום, לא גידר את המקום ואף לא פעל לגיזום העצים במקום החניה. זאת על אף שהיה מודע כי המקום משמש לחניה.

 מנגד טען הועד המקומי, כי סמוך לבית הספר קיימים מגרשי חניה מוסדרים המיועדים לחניית מורי בית הספר והמבקרים. נהגת רכב התובע בחרה, מסיבות השמורות עמה, להסתכן מרצון, לחנות את רכב התובע בחורשה שאינה מוסדרת לחניה, ועוד ביום חורף סוער, ולכן היא אחראית לקרות הנזק. עוד טען הועד כי טיפל בעצים שבחורשה כמו בשאר העצים שבשטחו וכי הנזק נגרם כתוצאה ממזג אויר סוער, שהינו בבחינת "כוח עליון".

בראשית פסק דינו קובע בית המשפט כי סעיף 63(א) (8) ו- (ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח -1958 מטיל על המועצה האזורית ועל הועד המקומי חובה לדאוג לסלק מפגעים ולמנוע תקלות בתחום היישוב. חובה זו כוללת, בין היתר, את החובה להבטיח את מצבם התקין של העצים הנטועים בשטחים הציבוריים ביישוב. חובה חוקית זו מגבשת את חובת הזהירות המוטלת על העד המקומי ומקיימת את ההנחה לפיה התרשלות מצדו בקיום חובותיו תגרום נזק. בית המשפט מדגיש כי הרשות הסבירה איננה רשות מושלמת, ואם יימצא קיומו של מפגע שלא ניתן לצפותו, לא תחויב הרשות. אולם, חובת הזהירות מחייבת לנקוט אמצעים לא רק כלפי סיכון ידוע, אלא גם כלפי סיכון בלתי ידוע אשר קיימת לגביו הסתברות סבירה של התרחשות. הועד המקומי לא חייב להשקיע את כל המשאבים האפשריים למניעת התרחשותם של נזקים בתחומו, אלא משאבים סבירים בלבד. לכן, השאלה היא האם בנסיבות העניין היה על הועד המקומי, כרשות סבירה, לצפות את התרחשות הנזק, ואם אכן כך, האם לא נקט באמצעי זהירות למניעתו.

בית המשפט קובע כי בענייננו הועד המקומי לא עמד בנטל הרובץ לפתחו להראות כי לא התרשל הן בטיפול מונע בעץ והן בנקיטת אמצעים סבירים למניעת חניית רכבים במקום האירוע. ראשית, הועד לא הראה כי הייתה קיימת, עובר לאירוע, תכנית עבודה מסודרת לגיזום עצים, בפרט לפני עונת החורף, כפעולות מנע, הכוללת מעקב ובקרה תקופתיים. שנית, הועד לא הציג תיעוד המלמד כי הוא ביצע פיקוח על פעולות קבלן הגינון מטעמו, ככל שנעשו. שלישית, הועד לא הציב שילוט במקום האירוע האוסר חנייה במקום ואף לא גידר את המקום.

מכאן עובר בית המשפט לדון בשאלת אשמה התורם של אשת התובע לקרות האירוע. בקביעת קיומו של אשם תורם בוחן בית המשפט אם בנסיבות העניין נהג הניזוק כאדם אחראי ותוך זהירות סבירה ("מבחן האדם הסביר"). בענייננו קובע בית המשפט כי יש לייחס לנהגת רכב התובע אשם תורם בשיעור 25%. ראשית, נהגת הרכב החנתה את הרכב בשטח עפר, לא מוסדר, לצד עצים גבוהים ועתיקים, כאשר הוכח כי עמדה לפניה חלופה מוסדרת ובטיחותית לחניית הרכב.  שנית, נהגת רכב התובע החנתה את הרכב מתחת לעץ קזוארינה עתיק וגדול ביום חורפי ובכך התרשלה. ברי כי יכלה למנוע את הנזק מבעוד מועד, אם לא הייתה מחנה את הרכב במקום.

לבסוף דוחה בית המשפט את טענת הועד כי מדובר בכח עליון, וקובע, על פי העדויות שהובאו בפניו, כי אותו יום היה יום חורפי רגיל ולא שררו בו תנאים קיצוניים ולא נשבו רוחות חריגות.

לסיכום, בית המשפט מקבל את התביעה וקובע כי על הועד המקומי לשאת באחריות ל- 75% מהנזק שנגרם לתובע כתוצאה מנפילת העץ על רכבו.

* תא"מ (שלום ת"א) 11165-11-17 רביב בינדור נ' מושב נהלל-ועד מקומי (פורסם בנבו, 20.05.2020)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.