התרי עבודה לעובדים מהשטחים / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

לאחרונה נמסרה מטעם בנק ישראל הודעה לעיתונות העוסקת ב"סחר בלתי חוקי בהיתרי עבודה לעובדים פלסטינים בישראל".

הניתוח שנערך ע"י חטיבת המחקר בבנק ישראל בשיתוף עם שלוחת אוניברסיטת ניו יורק באבו דאבי מציג נתונים מדהימים.

מתברר לפי המחקר כי כ- 20,000 היתרים לעובדים פלסטינים, שהם 30% מהפועלים הפלסטינים המועסקים בישראל בהיתר, נרכשו באופן לא חוקי תמורת תשלום חודשי ממוצע של כ-2,000 ₪ לחודש.
ההכנסות מאותו סחר בהיתרים נאמדים בכחצי מיליארד ₪ בשנה.

הח"מ כמו קאטו הזקן בעניין קרתגו חוזר וטוען מעל כל במה ובכל הזדמנות כי מצב אבסורדי זה הוא תוצאה של התנהלות הרשויות העוסקות בהקצאה וטיפול בכל הקשור להעסקת עובדים מהשטחים. עם זאת ההיקף שנחשף הוא הפתעה רבתי.

הצורך בהיתר העסקה למעסיק והכבילה של העובד למעסיק מסויים הם הם היוצרים את המצע המזמין סחר בהיתרים! מקום בו יש רגולציה מוקפדת, רגולציה מכבידה, שם יש מקום ל"שוק שחור" ולעבריינות שרווח בצידה!

יובהר, רשות האוכלוסין שבמשרד הפנים באמצעות מדור התשלומים (מת"ש) מנהל את הקצאת העובדים ומאשר את ההיתרים לעובדים ולמעסיקים. אישור ההיתרים כרוך בנוהל מורכב ומכביד. ראשית נדרשת המלצה של מועצת הצמחים, זו מקבלת מכסות לכל ענף ולכל תת ענף בחקלאות ממשרד החקלאות . המלצת מועצת הצמחים מועברת למת"ש. זה האחרון כפי שעולה הרצון מלפניו מעמיד דרישות מדרישות שונות בהן: מאזנים כספיים, רשימות פנימיות - לעיתים כאלה שיש בהם סודות מסחריים, ערבות בנקאית ועוד כהנה וכהנה.

למת"ש סניפים במרכזי ערים, בכל סניף מועסקים 4-6 פקידים, איש אבטחה, ניקיון וכיו"ב בנוסף מתקיימת הנהלה מרכזית על מנגנונה המעסיקה רואה חשבון, ייעוץ משפטי וכיו"ב.

מת"ש בנוסף להיותו "שסתום", הוא זה שמנפיק את תלושי השכר בשם המעסיקים לאותם עובדי השטחים.
הדוחות החודשיים אותם על המעסיק להעביר למת"ש לצורך הנפקת התלושים הינם ברבים מהמקרים "ימי קרב". מת"ש כמדיניות, דורש מהמעסיקים "העסקה מלאה". דרישה שבמקרים רבים מחייבת דיווחים פיקטיביים, היינו דיווח על ימי עבודה שלא בוצעו בפועל. לעניין זה השלכות בעייתיות הן מצד ההוצאה הכספית בפועל הכרוכה בדיווחי יתר והן מצד רשויות המס.

כל הפניות להעברת הטיפול בהנפקת תלושי השכר למעסיקים עצמם כפי שהדבר מתנהל עם כל עובד אחר לרבות עם העובדים הזרים, לא נענו.

אגב, מת"ש מתרץ את דרישתו ל"העסקה מלאה" בצורך למצות את מכסות העובדים לענפים השונים עליהן מחליטה הממשלה מעת לעת. דא עקא שלאורך שנים בכל נקודת זמן בכל ענף בחקלאות ובכל תת ענף, אין מיצוי מלא של המכסה המאושרת!
זאת ועוד, רשויות הבטחון מעוניינות בהגדלת המכסות מטעמי "שחרור לחצים" בשטחים. בנוסף, לא אחת הוצהר, בין היתר ע"י שר החקלאות, כי כל דרישה להגדלת מכסה לעובדים בחקלאות - תענה.

בהקשר לזכויות העובדים יאמר כי מת"ש בעניין זה אינו תורם דבר, עובדה שנחשפה בדוח מבקר המדינה שבדק התנהלות מת"ש בענף הבניין. עוד יאמר כי בפועל העובדים יודעים לעמוד על זכויותיהם. עובדה היא כי בתי הדין לעבודה מוצפים בתביעות של עובדי שטחים כנגד מעסיקיהם.

במחקר שברישא מוזכרת החלטת ממשלה (שלא בוצעה לעת עתה) מסוף 2016 לפיה אושרה רפורמה בתחום. על פי הרפורמה המוצעת, במטרה לייעל את הקצאת העובדים הפלסטיניים ולהגן על זכויותיהם יאופשר לאחרונים לעבור בקלות ממעסיק למעסיק. הרפורמה אמורה לבטל את ההקצאה של מכסות ולהחליפה ב"מנגנון שוק".

הח"מ סבור שיש ברפורמה המוצעת צעד נכון וחשוב אבל לא מספיק. הפתרון לחיסול הסחר הלא חוקי בהיתרים יתממש עם ביטול המכסות לענפים השונים ולמעסיקים המעוניינים בכך. השלמת הרפורמה תתקיים עם סילוקו של מת"ש מכל הקשור להנפקת תלושי השכר של העובדים מהשטחים. יש לנהוג עם עובדי השטחים כמו עם שאר העובדים בחקלאות (ישראלים וזרים),  היינו שהמעסיק הוא שמנפיק את תלושי שכר העובדים על כל המשתמע מכך. כך גם יחסכו סכומי עתק הכרוכים בתפעול מת"ש – עלויות הנופלות בחלקם הגדול על המעסיקים ובין היתר הינם גורם ביוקר המחייה.

שליטה על מספר העובדים שיותר להם לעבוד בישראל יש להותיר בלעדית בידי רשויות הבטחון, אלה מתנהלים כיום ביעילות ראויה לשבח. דיי בשליטה של רשויות הבטחון על מקבלי היתרי הכניסה לישראל! אין כל צורך במנגנונים של משרד החקלאות, מועצת הצמחים! משרד הפנים!
ויתור עליהם יהווה הקלה גדולה למעסיקים ויחסוך סכומי עתק המוצאים כיום ללא תכלית וללא שהם משיגים את המטרה והרישא של המאמר מוכיח!

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.