בפרדס - הנחיות לחודשים יולי-אוגוסט 2023

09 יול 2023 המחברת/ת:
בפרדס בפרדס

האביב האחרון התאפיין בפריחה במועדה. במרבית החלקות והזנים התקבלו פריחה וחנטה חיוניות ויפות. בתקופה זו תמו הטיפולים לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי באמצעות מווסתי צמיחה. בהמשך העונה נבצע דילול פרי ידני בהתאם לצורך. נראה כי נכונה לנו שנת יבולים סבירים במרבית הזנים. מזג האוויר בחודשי האביב ובתחילת הקיץ היה מתון ביותר ואופיין במיעוט ימי שרב, שהיו קצרים ביותר. בחודש הנוכחי מתחילים

בקטיף של הזן ליים, ובשלהי חודש אוגוסט מתחיל לרוב קטיף הסטסומות המוקדמות. הפרדסנים מתבקשים להתאים את הטיפולים השונים למצב הפרדס ולגובה היבול בחלקותיהם.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.