השלכות השינויים בדרוג המדד החברתי כלכלי על ההנחות בקרקע / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

05 דצמ 2022 המחברת/ת:
בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

ביום ה- 23.11.2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אפיון היחידות הגאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2019 (להלן "המדד החברתי כלכלי החדש").

" הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2019.

אוכלוסיית המדד כוללת גם את רוב דיירי המוסדות, ואינה כוללת דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה."

יצויין כי על פי פרסום זה - 22 ישובי מועצות אזוריות מסווגים בדירוג 10, 144 ישובים בדרוג 9, 147 ישובים בדרוג 8.

תקרת סכום ההנחות על פי המדד החברתי כלכלי החדש תיכנס לתוקף בעקבות החלטת ממשלה חדשה הצפויה בעתיד בנושא מפת אזורי העדיפות הלאומית.

כיום הסיווג מבוסס על נתונים מ- 2015 שפורסמו ב 2017.

רצ"ב טבלת המדד הכלכלי החדש – ראו הדרוג הישובי בעמודות השמאליות.

מניתוח רשימת המדד היישובי במועצות האזוריות עולה כי מתוך 990 ישובים ב-  290 חלה עלייה במדד החברתי כלכלי החדש.

תקרת סכום ההנחה בהתאם למדד החברתי כלכלי

להלן החלטת מועצת מקרקעי ישראל ובה הוראות לחישוב סכום התקרת ההנחה בשל המדד החברתי הכלכלי:

בסעיף 4.2.2(ד)(2) לקובץ:

"על אף האמור בסעיף קטן ד(1) ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב',

שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, תוגבל ההטבה כמפורט להלן:

(א) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8, תוגבל ההטבה ל-200,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.

(ב) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 9-10, תוגבל ההטבה ל- 100,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

הישובים שיפגעו מהחלטת ממשלה חדשה בעתיד

בעקבות החלטת ממשלה חדשה הצפויה בעתיד תעודכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל וכתוצאה מכך:

  1. יפגעו 26 ישובים להם מדד חברתי כלכלי 9 או 10 באזורי עדיפות ב'.

סכום הפגיעה הוא 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

להלן רשימת הישובים באזורי עדיפות ב' להם מדד חברתי כלכלי 9 או 10 העלולים להיפגע.

יודגש כי לא יפגעו ישובי אזור עדיפות ב' להם מדד חברתי כלכלי 8.

  1. יפגעו 19 ישובי מדד חברתי כלכלי 8 באזורי עדיפות א'.

סכום הפגיעה הוא 70,000 ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

להלן רשימת הישובים באזורי עדיפות א' להם מדד חברתי כלכלי 8 העלולים להיפגע.

  1. יפגעו 3 ישובים באיזור עדיפות א' להם מדד חברתי כלכלי 9 או 10.

סכום הפגיעה הוא 170,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

להלן רשימת הישובים באיזור עדיפות לאומית א' להם מדד חברתי כלכלי 9 או 10 העלולים להיפגע.

 

הגבלת סכום ההנחה למגרשים פוגעת קשות ביעדי הממשלה

הגבלת סכום ההנחות מעלה את מחירי המגרשים באזורי עדיפות בניגוד מוחלט ליעדי הממשלה לעודד שיווק מגרשים באזורי עדיפות.

מוצע לבטל התקרה כפי שהוצע בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 8.9.2020.

ראו חוזרינו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"

 

הארכת תוקף מפת אזורי עדיפות לאומית עד 31.12.2022

בהחלטת הממשלה מס' 1920 מיום 27.11.2022 הוחלט להאריך את החלטת הממשלה 1371 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" עד 31.12.2022.

לפיכך עד מועד זה לא יחול שינוי כלשהו בסיווג הישובים באזורי עדיפות לאומית.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.