המהפכה בענף ההטלה יוצאת לדרך וכוללת איסור שימוש בלולי "כלוב", הגדרת שטח מחייה מינימאלי, איסור הנשרה כפויה וקביעת דרישות טכנולוגיות מתקדמות

14 פבר 2022

שר החקלאות עודד פורר: "הבטחנו וקיימנו. זהו צעד ראשון במהפכה שתקפיץ את ענף הלול בישראל למאה ה-21, ותשלב בין שדרוג הענף, בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים. הגיע הזמן שלולי הכלובים המיושנים ייעלמו מהנוף הישראלי, ויפנו מקום ללולים מודרניים עם בטיחות ביולוגית ועם רווחה רבה יותר לעופות. אנו פועלים על מנת להביא את החקלאות הישראלית למציאות של המאה ה-21, בכל ההיבטים, ותקנות אלה הן יריית הפתיחה לשינויים כל כך נחוצים בתחום ההטלה"

משרד החקלאות מקדם את תקנות רווחת התרנגולות המטילות המאמצות לראשונה סטנדרט מערבי מתקדם לענף ההטלה בישראל. התקנות פורסמו להערות הציבור.

לאחר חודשים של עבודה מאומצת, פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן לצרכים חקלאיים) התשפ"ב-2022 להערות הציבור. התקנות, מסדירות את תנאי הגידול בענף ההטלה, במטרה להביא את הענף בישראל לעמידה בסטנדרט המבטיח בצורה הטובה ביותר נכון להיום את רווחת התרנגולות המטילות במדינות מפותחות. במקביל לשדרוג התנאים הסניטריים והווטרינריים הנחוצים לשמירה על בריאות הציבור, כמו גם בריאות התרנגולות עצמן. לפי הטיוטה, התקנות ייכנסו לתוקף בתוך שלושים ימים מיום פרסומן, והוראותיהן ייושמו בהדרגה, בהתאם לקבוע בהוראות המעבר.

 התקנות מהוות שלב ראשון והכרחי לקידום הרפורמה בענף ההטלה, ובין היתר הן קובעות את האיסור לגדל תרנגולות מטילות בלולי הכלובים המיושנים והצפופים, שמונעים יכולת לשמור על בטיחות ביולוגית והן ברווחת העופות המוחזקים בהם. במסגרת התקנות, כל לול חדש שיוקם מיום כניסת התקנות לתוקף והלאה יהיה לול נטול כלובים. החל מיום ה-1 ביוני, 2029, ייאסר אכלוס של לולי כלובים בישראל (לא רק החדשים). תקופת המעבר נועדה לאפשר לענף להיערך ולהשתדרג בהתאם לשינויים המחייבים, שכן בישראל נכון להיום כ-93% מלולי התרנגולות המטילות הם לולי כלובים מסוגים שונים. יובהר כי בתקופת המעבר, נקבע מרחב המחייה מינימאלי עבור המטילות בלולים קיימים, אשר ינוע בין 600 סמ"ר ל-750 סמ"ר, בהתאם לגודל הלול.

זאת ועוד, במסגרת התקנות החדשות תיאסר רשמית בתוך שנה וחצי מיום כניסת התקנות לתוקף "הנשרה כפויה", פרקטיקה של הרעבת תרנגולות מטילות במטרה ליצור אצלן מחזור הטלה נוסף. כמו כן, בתוך שנה ייאסר קיטום המקור למטילות לאחר יציאתן מהמדגריה. קיטום המקור יותר אך ורק בעוד האפרוחות במדגריה, ובאופן המיטבי המוכר היום. זאת על מנת למנוע מהן לפצוע זו את זו, ולשם שמירה על רווחתן.

 כמו כן, התקנות מחייבות להעניק טיפול רפואי או המתה למניעת סבל לתרנגולת חולה או פצועה על ידי עובד הלול, ואף קובעות חובת היוועצות ברופא וטרינר או במדריך גידול עופות בכל מקרה של אירוע חריג. בתוך כך, אירוע חריג מוגדר כמקרה בו התמותה בלול העולה על 0.25% ביום, או שישנה ירידה בהטלה העולה על 10% ביום או 5% בתוך שלושה ימים.

בנוסף, התקנות מתייחסות לתשתיות ולציוד הנדרש בגידול תרנגולות מטילות, ולמעשה קובעות סטנדרטים חדשים ומתקדמים לתנאי המחייה של התרנגולות המטילות לאורך כל שלבי הגידול שיבטיחו את בטיחות המוצר לצריכה מחד, לצד שיפור משמעותי ברווחת העופות. בתוך כך, התקנות מתייחסות לאוורור, מיזוג ותאורה, לרבות חובת התקנה של מערכות בקרה וניטור, כמו גם לדרישות ריצוף, לגדלי הפתחים, גודל וכמות ציוד האבסה והשתייה.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.