הדוח השנתי של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה: גידול של 35% במספר האגודות הרשומות בתוך עשור

 סגן שרת הכלכלה, ח"כ יאיר גולן : איגוד שיתופי הוא הדרך הטובה ביותר לתת כוח לחלשים, לבנות כלכלה שוויונית יותר ולשים רווחה לפני רווח. האגודות השיתופיות הן אגודות כלכליות רווחות בעולם ולמעלה ממיליון איש מאוגדים בהן. משרד הכלכלה שם למטרה לתמוך באגודות ובקואופרטיבים ולהביא לפיתוחן ושגשוגן כחלק מהדרך לחברה שוויונית וטובה יותר".

רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור- רייכמן: הגידול המשמעותי בעשור האחרון, הן במספר האגודות והן במספר האזרחים החיים במסגרות אלו, מחייב השתתפותן של נשים באופן משמעותי יותר בהובלה ובהנהלת הארגונים.  פעלנו בשנה האחרונה באופן מאומץ להנגשת מידע עבור חברי האגודות השיתופיות ועידוד אקטיבי להשתתפות נשים בהליכי הבחירות באגודות, ואנו מצפים שמהלכים אלו יעודדו נשים נוספות להצטרף כחברות באגודות ולהתמודד להנהלות האגודות השיתופיות"

האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסם לראשונה דין וחשבון שנתי לטובת הציבור. בדוח לשנת 2020 מוצגים נתונים אודות היקפי פעילות האגף ונתונים סטטיסטיים ביחס לאגודות שיתופיות במדינת ישראל.

מהדוח שמתפרסם היום עולה כי, בשנת 2020 פעלו במדינת ישראל 4,136 אגודות שיתופיות, לעומת 3,071 שפעלו בשנת 2010. עיקר הגידול נובע מרישום והתפתחות תאגידי בת של אגודות שיתופיות התיישבותיות קיימות והפרדת הפעילות העסקית שלהן ומכניסה של מעט תאגידים קואופרטיבים חדשים. מעל 800,000 מתושבי מדינת ישראל בחרו לחיות באגודות שיתופיות התיישבותיות (כ-8% מהאוכלוסייה) – בישובים קהילתיים, במושבים ובקיבוצים, עלייה של 22% לעומת 2010 - 3% מעבר לשיעור הגידול באוכלוסייה הכללית.

עוד עולה מהדוח, כי בשנת 2020 טופלו על ידי עובדות ועובדי האגף לאיגוד שיתופי 940 תלונות שהוגשו כנגד התנהלות אגודות שיתופיות, נפתחו 79 תיקי בוררות ו - 108 חקירות מנהליות בנושאי פירוק אגודות, עדכון פנקס חברים, מנהל תקין והליכי הבחירות באגודות. מעל 1600 קנסות הוטלו על חברי הנהלה ואגודות בגין אי הגשת דיווחים לאגף.

ב- 50 ישובים כיהן וועד ממונה שמונה על ידי האגף לאור ליקויים שנמצאו בהתנהלות האגודות, אחוז ניכר מתוכם במושבי העובדים. עוד ניתן ללמוד מהדוח כי נשים מהוות רק 12% מבין חברי ההנהלות באגודות שיתופיות, גידול של 2% בלבד במהלך חמש השנים האחרונות.

אגודה שיתופית (Cooperative) היא סוג של תאגיד בו חֶבֶר בני אדם מתאגדים ביחד להשגת מטרה משותפת ומתנהלים בדרך דמוקרטית.

לרשמת האגודות השיתופיות במשרד הכלכלה והתעשייה, העומדת בראש האגף לאיגוד שיתופי, סמכויות רבות, בהן סמכויות רגולטוריות וסמכויות שיפוטיות. לחלק מהצווים וההחלטות הניתנות על ידי הרשמת במסגרת הסמכות השיפוטית שלה, ישנו תוקף של החלטות בית משפט מחוזי. חלק ניכר מתפקידיו של האגף מתמקד בטיפול ובהסדרה של הארגון וההתנהלות של האגודות השיתופיות ביישובים כפריים בישראל. במסגרת זו מפקח האגף על התנהלות האגודות, מברר תלונות, ממנה חוקרים ובוררים, מאשר תקנונים, מנהל ומפקח על הליכי פירוק של אגודות שהגיעו לסוף דרכן. הרשמת פועלת מכוח פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה.

הדוח לשנת 2020 סוקר את פעילות האגף בשנה שחלפה שעמדה בסימן מגפת הקורונה ומגבלות ההתקהלות שהוטלו בעקבותיה אשר השליכו על התנהלותן השוטפת של האגודות השיתופיות ועל עבודת האגף לאיגוד שיתופי.

במטרה להקטין ככל שניתן את הפגיעה בפעילותן השוטפת של האגודות, פרסם האגף הנחיות לאגודות לאופן התנהלותן בתקופת קורונה, ביחס לבחירת רשויות האגודה וכן ניתנה האפשרות לכנס את החברים באמצעים דיגיטליים לצורך קבלת החלטות (קישור להנחיה).

כמו כן, הדוח מציג את המשך פעילותו של האגף לקידום דיגיטציה ושיפור השירות. מהדוח עולה כי האגף החל בפיתוח מערכת מידע תפעולית תומכת תהליכים אשר תייעל את תהליכי העבודה ותקצר את זמני המענה והשירות שניתן לציבור. המערכת עתידה לאפשר מתן שירות מלא באמצעים אלקטרונים, והגשת דיווחים באמצעים מקוונים (Paper Less) לכלל האגודות השיתופיות בהתאם למאפייניהן השונים לצורך הגברת מהימנות וזמינות המידע.


עורך הדוח, מנהל חטיבת תחומי אכיפה, רו"ח אלעד חבשוש: "לראשונה מפרסם האגף לציבור הרחב דין וחשבון מפורט ובאופן מרוכז על תחומי פעילות האגף ועבודתו, הכולל נתונים נרחבים ביחס לאגודות שיתופיות בישראל. בכוונתנו להעמיק ולהרחיב את המידע ככל שניתן. אנו מקווים שדוח זה יהיה לעזר לרשויות האגודה וחברי האגודות השיתופיות, ויגביר את המודעות לקואופרציה הקיימת בישראל לציבור הרחב".

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.