תביעה לקביעת פיצויי הפקעה כאשר הסכם החכירה לא היה בתוקף / יורם תובל, עו״ד

הרקע העובדתי:

התובענה הייתה לקביעת פיצויי הפקעה של חלקות פרדס שהופקעו על פי תוכניותת משנת 2006 ומשנת 2010. ההודעה על ההפקעה פורסמה בשנת 2010 והפרדס התפס בשנת 2012.

לא הוגשה תביעה לירידת ערך על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. המשיבה סירבה לשלם פיצויי הפקעה מהטעם שבמועד ההפקעה, לא היה לפריאור הסכם חכירה בתוקף מול רמ"י ,ההסכם שהיה ל-49 שנים.

הטענה השניה, הייתה שמאחר במועד ההפקעה היה יעוד החלקות המופקעות לדרך, אזי הפיצוי לדרך הינו 0 או שקלים בודדים כדרך נופית.

פסק הדין עסק בשתי שאלות עיקריות הנוגעות לעניין החקלאי:

  1. האם יש לראות במבקשת כחוכרת של המקרקעין על אף שהסכם החכירה הסתיים או שיש לראות בה כמי שמחזיקה בזכות מוגבלת לעיבוד המקרקעין לזמן קצר?

    בית המשפט קבע, שיש לראות במבקשת חוכרת, למרות שהסכם החכירה לא היה בתוקף במועד ההפקעה. בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר עיון בתעודת עובד ציבור שהתבקשה מרמ"י, ממנה עלה שרמ"י אינה סבורה שהסכם החכירה פקע מבלי יכולת לחדשו וכי רמ"י לא סברה שעל המבקשת לפנות את הקרקע ולקבל פיצויי בהתאם לסעיף 15 להסכם החכירה.

    כן המשיכה המבקשת להחזיק ולעבד את המקרקעין ולשלם לרמ"י את דמי החכירה השנתיים.

  2. השאלה השניה הייתה: מהו הפיצוי לו זכאית המבקשת בגין הקרקע?

    המשיבה וחברת אירפורט סיטי (צד ג עם הסכם שיפוי), טענו כי יש לתבוע את שווי המקרקעין המופקעים לפי יעודם החדש, קרי בשווי דרך שהוא לטענתם 0 או 10% משווי קרקע חקלאית מאחר ולא הוגשה תביעה לירידת ערך בהתאם לפיצוי הדו שלבי.

    בית המשפט דחה טענה זו ואימץ את קביעתו של שמאי שמונה מטעמו על פיו יש לשום את שווי הקרקע לדרך כשווי קרקע חקלאית וזאת בהתאם לקווים המנחים מטעם השמאי הממשלתי וקבע את שווי הקרקע כקרקע חקלאית (48 ₪ למ' במקרה זה).

ה"פ (מרכז) 14751-10-16 פרי אור בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין ואח, פס״ד מיום 28/07/2019

הח״מ ייצג את המבקשת

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.