משרד החקלאות בוחן את עמדת הציבור לביטול תשלומי החובה למועצת הצמחים

25 מאי 2022 המחברת/ת:
לוגו מועצת הצמחים לוגו מועצת הצמחים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר, פונה לציבור לשמוע את עמדתו בנודע לביטול תשלומי החובה למועצת הצמחים, וזאת לאחר שקיבל פניות רבות מחקלאים שתשלומים אלו מהווים נטל כלכלי כבד עליהם. לאחר התייעצות עם מנכ"לית המשרד, נעמה קאופמן-פס, החליט השר כי יש מקום לסייע לחקלאים ולבחון את פורמט התשלומים למועצת הצמחים.

בהחלטת ממשלה מספר 213 (מיום 1.8.21) נקבע כי יש לבחון את ביטול תשלומי החובה למועצת הצמחים והפיכתם לתשלומי רשות. על כן בוחן משרד החקלאות ופיתוח הכפר את מתווה ההיטלים המוטלים על מגדלים ואשר נגבים על ידי מועצת הצמחים על פי חוק מועצת הצמחים. היטלים אלו משמשים למימון פעילות המועצה ולמימון הדברה מרוכזת של מזיקי הסגר, השתתפות בביטוח נזקי טבע, מחקרים, פיתוח זנים חדשים, הדרכה, קידום מכירות, פיתוח שווקים ומידע ומפגשי תיאום פעילות שיווק ומחקר של שולחנות מגדלים בענפים השונים.

המשרד פונה לציבור בעלי העניין, שהחקלאים בראשם, להעביר את עמדותיו אודות הסוגיה. לאחר בחינת העמדות שיתקבלו, יחליט המשרד כיצד לפעול.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.