סמכות בית משפט השלום בדבר מתן צו לקבלת חבר באגודה שיתופית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של התביעה הינה טענה מטעם אריה מוניטין (להלן: "התובע")  שהינו יליד המושב שובה ויורש של משק המצוי במושב מכוח צו ירושת אימו, לפיה על האגודה השיתופית שובה לקבלו כחבר באגודה עקב ירושת אימו. מנגד טוען הועד המקומי שובה (להלן: "הנתבעת") כי אין עליו חובה לעשות כן, ומכל מקום אין בסמכות בית משפט השלום ליתן צו עשה בעניינים הקשורים לאגודה.

רקע:

התובע הינו יליד מושב שובה אשר ירש משק המצוי במושב שובה מכוח צו ירושת אימו. לטענת התובע, יש לו הזכות להיות חבר באגודה השיתופית שובה מכוח זכותו במשק, שכן הוא מבקש להמשיך ולטפח את המשק, החקלאות והשטח של הוריו.

לפיכך, פנה התובע לנתבעת על מנת שתקבלו כחבר באגודה, אולם בישיבת ההנהלה של הוועד סורבה הבקשה ללא מתן נימוק לתובע ומכאן התביעה. לטענת התובע, עקב הירושה חברותו לא מצריכה כלל את אישור הוועדה ולטענתו, לרשם החברות ולבית המשפט סמכות מקבילה לדון בתובענה. נוסף על כך טוען התובע כי ללא קבלתו כחבר במושב, הוא לא יוכל להעביר זכויותיו במקרקעין ולרשום על שמו את זכויותיו במשק אותו קיבל בירושה.

מנגד טוענת הנתבעת כי דין התביעה להדחות על הסף לאור כך שאין בסמכותו של בית משפט השלום ליתן צו עשה בעניינים הקשורים לאגודה שיתופית. בנוסף טוענת הנתבעת כי התובע לא מיצה הליכים שכן רשם האגודות השיתופיות הוא הגוף אשר לו נתונה הסמכות לדון בבקשה, ולבסוף טוענת הנתבעת כי היא אומנם אינה יכולה למנוע מן התובע לקבל את הזכויות במקרקעין, אך היא יכולה להחליט על קבלתו או אי קבלתו כחבר אגודה בהתאם לתקנון האגודה ולפקודת האגודות השיתופיות.

דיון:

בית המשפט קבע כי סמכותו העניינית של בית המשפט השלום הינה בהתאם להוראות חוק בתי המשפט וככל שמדובר בסעד שאינו מצוי ברשימה המפורטת בחוק, הרי שהסמכות העניינית הינה לבית המשפט המחוזי מכוח סמכותו השיורית.

ביטול החלטת הוועד וחיוב הנתבעת לקבל את התובע כחבר באגודה השיתופית של הנתבעת, אינו עונה להגדרה של "תביעות בדבר חזקה ושימוש" ואף לא ניתן להעריך את שווי הנשוא במקרה דנן שכן עניין החברות באגודה, לא ניתן לכימות כספי. בית משפט השלום קונה סמכות עניינית אף בסעדים הצהרתיים וצווי עשה ככל ששווי הנשוא אינו עולה על 2,500,000 ₪.

ברם, במקרה דנן, ביטול החלטת הוועד והאסיפה הכללית וחיוב הנתבעת לקבל את התובע כחבר באגודה, לא ניתן לכימות כספי ומשל כך, נעדר בית משפט השלום לדון בתובענה במתכונתה הנוכחי.

סיכום:

התובענה נמחקת מחוסר סמכות עניינית.

התובע יישא בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 3,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום ואם לא, הם יישאו ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.

 

 

 

ת"א (שלום)(ב״ש) 30678-01-22 מוניטין נ' ועד מקומי שובה, פס״ד מיום 09/06/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.