האם מכסות ביצים עוברות בירושה לבן הממשיך בנחלה חקלאית? / אריה חייקין, עו״ד

אריה חייקין, עו״ד אריה חייקין, עו״ד

סכסוך ירושה בין אחים, כאשר המחלוקת העיקרית בניהם, היא מי יקבל את מכסות הביצים של ההורים המנוחים, הגיע לפתחו של בית המשפט. פרטי המקרה, ההחלטות בית המשפט והיפוכן במסגרת הערעור, יוסברו כעת.

שני אחים, יורשיהם עלפי דין של הוריהם המנוחים, האחד הוא בן ממשיך במשק שהיה בבעלותם של ההורים והשני, הנו בעל משק המפעיל לול לגידול ביצים, הגישו תביעות לבית המשפט לענייני משפחה על מספר נושאים לגבי הרכוש שהותירו אחריהם הוריהם.

מכסות הביצים -  

במרכז המחלוקת, עמדה השאלה מי זכאי לקבל את מכסת הביצים?

הבן הממשיך טען בין היתר, כי מכסת הביצים של הוריו הן חלק בלתי נפרד מן הנחלה אותה קיבל כבן ממשיך ולכן, הוא זכאי לקבלן מעצם היותו בן ממשיך במשק.

מנגד, טען האח השני, כי מכסת הביצים היא אינה חלק מנחלה, ולכן שייכת המכסה לסה"כ נכסי העיזבון וצריכה להתחלק בין כל היורשים על פי דין.

בית המשפט לענייני משפחה התבסס על ס' 34 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושווק) תשכ"ד – 1963 אשר מתייחס לדרכי העברה של מכסת ייצור:

  1. "(א) מכסה אישית ניתנת להעברה, כולה או מקצתה, בין בעל מכסה אישית אחד  למשנהו בלבד.

            (ג) דרכי העברת המכסה ורישום ההעברה יהיו בהתאם לנהלים שתקבע המועצה; 

                 נהלים כאמור יפורסמו ברשומות."

חוק זה מפנה את בית המשפט לס' 3 לנוהל המועצה לענף הלול מחודש אפריל 2015 אשר קובע כי "לאחר פטירת שני בני הזוג, אם מונה בן ממשיך, מכסת הביצים עוברת לבעלות הבן הממשיך (בתנאי שיומצא תוך 90 יום אישור רמ"י להעברת הנחלה). (תמ"ש  3845-07-14 ח נ' ח ואח').

לפיכך, קבע בית המשפט, כי הבן הממשיך זכאי לקבל את מכסת ייצור הביצים מתוקף היותו בן ממשיך.

מחלוקת זו הגיעה בערעור לבית המשפט המחוזי אשר הפך את ההחלטה בקובעו כי, החלטה זו סותרת את ההלכה הפסוקה. בבע"מ 4937/11 ניסים עמרם נ' משה עמרם [פורסם בנבו] (02.07.2012) בה קבע כב' השופט הנדל, כי "מכסת הביצים היא זכות עצמאית ונפרדת, אשר אינה נכרכת אחר הנחלה שבה היא משמשת אמצעי ייצור" (עמ"ש 37202-02-20).

הרציונל לכך נובע מההבחנה שעשה בית המשפט בין המשק עצמו לבין מכסת הביצים, "בעוד שהמשק הוא קרקע המוחכרת למתיישב, המכסה היא סוג אחד בלבד מתוך כלל אמצעי הייצור שיכולים לפרנס את המשק." ( בבע"מ  4937/11 ניסים עמרם נ' משה עמרם ) ולכן, לא ניתן לטעון כי מכסות הביצים הן חלק בלתי נפרד מן המשק.

בנוסף, בגלל שמשקל הלכה גדול ממשקלו של נוהל, הרי יש לפרש את הנוהל בהתאם לקביעת הפסיקה.

לפיכך , ניתן להבין כי מכסת הביצים הנה חלק מנכסי העיזבון של ההורים המנוחים ועל כן, עוברת בירושה לכל יורשיהם החוקיים על פי צו הירושה

תביעת הפינוי משטח המשק - 

מחלוקת נוספת שעלתה במסגרת הסכסוך בין האחים, הינה תביעה שהגיש הבן הממשיך נגד אחיו, במסגרתה ביקש כי בית המשפט יורה לאחיו לפנות את הלול (השייך לאחיו) משטח המשק.

הבן הממשיך , הוא בעל הזכויות במשק מס' 33 מתוקף היותו בן ממשיך, האח השני הוא בעל הזכויות במשק מס' 34 ומפעיל לול שנבנה והוקם על ידו בשנת 1986, חלקו ממוקם במשק מס' 34 וחלקו האחר ממוקם במשק מס' 33.

במסגרת התביעה ביקש הבן הממשיך להורות לאחיו לפנות את הלול שנמצא בשטח משק מס' 33 ולהפסיק להיכנס ולהשתמש במתחם המשק, מהסיבה שהשימוש בשטח המשק מתבצע ללא אישורו ולכן מתבצעת השגת גבול.

האח הנתבע טען להגנתו, כי הוא הקים את הלול לאחר שקיבל רשות שימוש בלתי חוזרת ולצמיתות מהוריו, עליה הסתמך ומשתמש בה למעלה מ – 30 שנה.

בנוסף, נטען כי בעקבות רפורמה בענף הלול, אשר מטרתה להוציא את משקי ההטלה מאזורי מגורים, יפורקו הלולים הנמצאים בשטח המושב ובמקומם יוקמו שתי חוות לולים מחוץ למושב. לכן, לא ניתן לטענתם לקבל היתר לבניית לול או להעתקתו בתוך המושב.

בית המשפט קבע, כי אכן ניתנה לאח רשות שימוש בלתי חוזרת מהוריו להקמת הלול בשטח משק מס' 33, אך הוא יצטרך לפנות את לולו משטח המשק לכל המאוחר ביום בו יוקם  ותאוכלס חוות לולים  מחוץ למושב על ידי חברי המושב בהתאם  לתנאי הרפורמה בענף הלול.

גם מחלוקת זו הגיעה לבית המשפט המחוזי בערעור, אך זה תמך בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה ולא ראה צידוק לשנותה.

לסיכום –

לפי פסק הדין וההלכה הפסוקה הקודמת לו, ניתן להבין כי מכסות ביצים הן נכס כלכלי  עצמאי ונפרד מהמשק, בין היתר מהסיבה לפיה ניתן להשתמש במשק לפרנסת בעליו גם בדרכים אחרות (באמצעי ייצור אחרים) ללא מכסת הביצים.

לכן, במידה ורוצים שמכסות אלו תעבורנה לאדם מסוים, לא מספיק להגדירו  כ"בן ממשיך", אלא יש להסדיר זאת באמצעות הצוואה באופן מסודר.  

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.