"התחשבנות מחדש" – הדרמה בעיצומה / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

בימים אלה מתחוללת דרמה מול רשות מקרקעי ישראל בנושא ביצוע הליך של "התחשבנות מחדש" במושבים שהגישו תביעות לזכויות היסטוריות.

אחד מתנאי הסף ליישום ההחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ ההחלטות הוא, כי לא הוגשה תביעת בעלות ע"י האגודה או ע"י חבריה.

מה הקשר בין תביעות בעלות ל"התחשבנות מחדש"?

התשתית להגשת תביעות בעלות הונחה בסעיף 34 בבג"ץ "הקשת המזרחית" בשנת 2002 שקבע כי ייתכנו מקרים בהם החוכרים השתתפו בתמורה ששולמה עבור רכישת הקרקע שנרשמה ע"ש קק"ל וייתכן כי במקרים אלה לחוכרים יש זכויות משפטיות העולות על אלה הקיימות בהסכמי החכירה.

על בסיס זה, הוגשו תביעות בעלות ע"י אגודות שהשתתפו ברכישת הקרקע במטרה כי בית המשפט יצהיר על הזכויות הקנייניות שלהם בקרקע.

ע"א בית אלפא:

פסק הדין מיום 5.3.19 קובע,  בפסקה 34 לא ביקש בית המשפט ליצור יש מאין זכויות חדשות או להחיות זכויות שהתיישנו או שעומדת נגדן טענת השתק או מניעות. אלא מדובר בזכויות ייחודיות ולא גנריות וכן בזכויות משפטיות ולא מוסריות או היסטוריות.

"התחשבנות מחדש":

בג"ץ פורום הערים העצמאיות שאישר את החלטה 979 ההיסטורית ניתן ביום 9.6.11. לאחר שהתקבל פסק הדין, רמ"י לא היתה ערוכה להתמודד עם יישום ההחלטה ונדרשה לה תקופת התארגנות, במהלכה הוכנו הסכמי חכירה, טפסים, נהלי עבודה, עובדים, מערכת מחשב וכו'.

בכדי להתמודד עם תקופת הביניים נקבע בהחלטת הנהלה 3139 מיום 17.1.12, כי חוכרים שיבצעו תוספת בניה, פיצול מגרש והעברת זכויות, החל מ- 9.6.11, יוכלו לבקש "התחשבנות מחדש, בתוך  6 חודשים מהיום בו רמ"י תודיע על יישום ההחלטה (המועד הוארך לשנה).

הנחיות יועמ"ש אגף חוזים לדורות:

ביום 9.2.17 פורסמה חוו"ד של יועמ"ש אגף חוזים לדורות ברמ"י לפיה, בנסיבות בהן אגודת שיתופית מנהלת תביעה לזכויות היסטוריות או תביעת בעלות, יש לדחות בקשות הצטרפות של האגודה או חבריה ליישום החלטות מטיבות וביניהן ההחלטה במספרה דאז 1464.

"פתיחת השערים":

ביום 10.4.18 הודיעה רמ"י לציבור החוכרים כי היא פתחה את השערים ליישום של ההחלטה בשוטף והזמינה את הציבור ליישם את ההחלטה לרבות במסגרת מסלול "התחשבנות מחדש".

החל ממועד זה נפתח "המירוץ" שארך שנה, להגשת בקשות להתחשבנות מחדש, כלומר עד לפני 10.4.19.

ת"א 43236-10-17 אגודת גן השומרון:

ביום 19.2.19 ניתנה החלטה דרמטית בתיק גן השומרון, שקבעה כי מדיניות רמ"י שמונעת מחברי האגודה להצטרף להחלטה מהווה, ניסיון פסול להפעיל לחץ על האגודה באמצעות חבריה לותר על תביעה וכן כי הנזק שייגרם לחברים אם לא תהיה להם אפשרות להגיש את המסמכים עד ליום 9.4.19 לצורך התחשבנות מחדש, הוא בלתי הפיך שלא ניתן לתיקון גם אם האגודה תזכה בתביעה. בהתאם ניתן צו מניעה האוסר על רמ"י למנוע כניסה של החברים להחלטה.

החלטת הנהלה 4563:

ביום 13.3.19, התקבלה החלטת הנהלה 4563 שפתחה את הדרך עבור חוכרים שהיו "תקועים" ביישום ההחלטה במושבים שהגישו תביעות לזכויות היסטוריות בכל הקשור לביצוע הליך "התחשבנות מחדש" וקבעה, כי המועד להתחשבנות יוארך עד לתום חצי שנה מן המועד בו תוכרע התביעה המתנהלת על ידם, באופן שזכותם להגשת הבקשה לא תפגע בשל תביעת הבעלות"

המפנה הדרמטי:

בשלב זה, המצב המשפטי הוא ברור - לאחר שהתקבלה החלטת הנהלה 4563, בעלי הנחלות "נשמו לרווחה" והמתינו עד לסיום התביעה לזכויות היסטוריות על מנת להגיש את הבקשה בתוך 6 חודשים.

אם חשבתם שכאן זה נגמר אז טעיתם!

במספר מקרים שמתרחשים בימים אלה, הגישו רוכשי נחלות, בקשה לבצע התחשבנות מחדש בהתאם להחלטת הנהלה 4563 לאחר שהתביעה לזכויות היסטוריות הוכרעה.

רמ"י קיבלה את הבקשות להתחשבנות מחדש והשיבה כי היא דוחה את הבקשות למרות האמור בהחלטת הנהלה 4563.          

הסיבה לדחיית הבקשה - במועד החתימה על הסכם הרכישה התקיימה תביעת בעלות!

בעלי הנחלות שקיבלו את הודעת הדחיה נתקפו חרדה ופנו בבהלה לרמ"י והסבירו שהתנאי כי במועד החתימה על הסכם הרכישה התנהלה תביעה בעלות, לא קיים בהחלטת הנהלה 4563 - אז מהיכן הוא נולד?

לאחר בדיקה עולה - כי התנאי "החדש" הועבר במסגרת הדרכת עובדים בחודש ספטמבר 2019 על ידי המחלקה המשפטית של רמ"י, הוא לא פורסם, התקבל בדיעבד והובהר לרמ"י, כי לא ניתן להחיל אותו על החוכרים והוא אף גורם נזקים כלכליים אדירים.

נכון למועד זה, הועברו פניות דחופות ליועמ"ש רמ"י בדרישה לבטל את ההנחייה "החדשה" על מנת לייתר הגשת עתירה מינהלית ובהמשך נעדכן לגבי התוצאות.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.