מושב צפריה לא יפוצה בגין גריעת הקרקעות להרחבה / צבי שני, עו״ד

מושב צפריה, הסמוך לשדה התעופה בן גוריון, ביקש להקים הרחבה קהילתית. לשם כך, בשנת 1993 הופקדה על ידו תכנית המתאר להרחבה, שבסופו של יום אושרה בשנת 2004. במסגרת התכנית, שונה ייעודם של כ-50 דונם ממקרקעי המושב שהיו מיועדים לשטחים ציבוריים פתוחים ולייעוד חקלאי- לייעוד של מגורים, וכן נקבעו זכויות הבניה למקרקעין.

בהתאם להחלטה 959, אשר הייתה בתוקף בעת חתימת המושב עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על חוזה המשבצת, המקרקעין נגרעו ממקרקעי המשבצת של המושב. דהיינו, המושב אמנם רשאי להמליץ על החוכרים את מגרשי ההרחבה, כלומר תושבי ההרחבה העתידיים, אבל שטח מגרשי ההרחבה אינו שייך יותר למושב.

בשנת 2010 שלח המושב מכתב לרמ"י, בדרישה לקבל פיצוי על המקרקעין שנגרעו מהמשבצת לטובת ההרחבה. רמ"י דחתה את בקשת המושב, ובתגובה המושב הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי. התביעה ביקש המושב כי בית המשפט יצהיר כי הוא זכאי לפנות לוועדת הפיצויים של רמ"י, על מנת שזו תדון בתביעתו לפיצוי.

טענות הצדדים בבית המשפט המחוזי

המושב טען, בין השאר, כי בהתאם להסכם המשבצת הוא זכאי לפיצויים בגין מקרקעין שייעודם שונה, והם נגרעו ממקרקעי המושב. לעומתו, רמ"י טענה כי המושב אינו זכאי לפיצויים, שכן הוא יזם את התכנית והוא הנהנה ממנה, להבדיל ממקרים בהם נכפית על אגודה תכנית הגורעת ממקרקעי המשבצת, והנהנה הוא צד שלישי שאינו קשור למושב. 

בינתיים ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בעניין קיבוץ מגל, שבנסיבות דומות קבע שהקיבוץ אינו זכאי לפיצוי. שם נקבע, כי החלטה 959 אינה כוללת הוראות בדבר פיצוי האגודה בגין גריעת הקרקע, וכי סעיף הפיצויים בהסכם המשבצת אינו תקף כאשר האגודה היא היוזמת של שינוי הייעוד.

בהתאם, בית המשפט המחוזי דחה את תביעת המושב, וקבע כי המושב אינו זכאי לפיצויים.

על פסק דין זה עירער המושב לבית המשפט העליון.

טענות הצדדים בבית המשפט העליון    

המושב טען בערעור, כי פסק הדין מוביל לכך שהמושב לא מקבל כל פיצוי על מקרקעין שנגרעות ממנו, דבר המהווה התעשרות שלא כדין של רמ"י, שלשיטת המושב היא הנהנית מההרחבה. בנוסף טען המושב כי גריעת המקרקעין מהווה פגיעה בקניין המושב, שהיא זכות חוקתית שאין לפגוע בה אלא על פי חוק. בנוסף, טען המושב כי פסק הדין עומד בניגוד לפסקי דין של בית המשפט העליון, הקובעים כי מושב זכאי לפיצויים בגין קרקע חקלאית שנגרעת ממנו. לבסוף טען המושב, כי פסק דין בעניין קיבוץ מגל שונה מהנסיבות בעניינו.

לעומתו טענה רמ"י, כי יש לקיים את פסק הדין של המחוזי, וכי פסק דין קיבוץ מגל תקף גם לענייננו. בנוסף, מכיוון שהמושב הוא הכוח הפועל מאחורי התכנית הוא למעשה היזם, והוא נהנה ולכן אינו זכאי לפיצוי.

פסיקת בית המשפט העליון

 בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי המושב אינו זכאי לפיצויים. בית המשפט נימק את החלטתו במספר מישורים.

במישור החוזי, קובע בית המשפט כי הסכם המשבצת והחלטה 959 אינן מקימות למושב זכות לפיצוי, מכיוון ששינוי הייעוד במקרקעין נעשה ביוזמת המושב ובתמיכתו.

במישור הקנייני, קובע בית המשפט שפסק דין מגל חל גם בענייננו, ולכן אין האגודה זכאית לפיצויים.

במישור הפסיקתי, קבע בית המשפט כי פסקי הדין (בעניין מושב עופר ובעניין הקשת המזרחית) הקובעים זכות האגודה לפיצוי במקרה של גריעת קרקע חקלאית, או הסדר לפיצוי, אינם חלים במקרה זה. זאת, שכן החלטות רמ"י עליהם מסתמכים פסקי הדין, והנסיבות בכל מקרה שונות מאלו שבענייננו.

בהתאם, כאמור, בית המשפט העליון דחה את הערעור.

סיכום

כאשר אגודה מחליטה לבצע הרחבה, יש לקחת בחשבון כי מקרקעי ההרחבה ייגרעו מהמשבצת. ככל ששינוי הייעוד לטובת ההרחבה לא נכפה על האגודה, סביר להניח שבהתאם לפסק הדין בערעור ובהתאם לפסק הדין בעניין מגל, האגודה לא תהיה זכאית לפיצויי מרשות מקרקעי ישראל בגין הקרקעות שנגרעו ממנה. עם זאת, יש לשים לב כי על פי החלטות רמ"י העדכניות (החלטה 1504), זכאית המועצה האיזורית לגבות כספים נוספים לטובת עלויות פיתוח ושדרוג תשתיות היישוב הוותיק.

ע"א 2149/15 צפריה נ' רמ"י, פס״ד מיום 15/0/17.

צבי שני, עו״ד

משרד עורכי דין צבי שני מתמחה בתחומי המגזר החקלאי ודיני העבודה.

office@shany-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.