עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה / ד"ר נדב דגן, עו״ד

ד"ר נדב דגן, עו״ד ד"ר נדב דגן, עו״ד

חיי האגודה השיתופית מתאפיינים בקשרים רחבים ומתמשכים בין האגודה לבין חבריה וכוללים תקשורת בין מוסדות האגודה וממלאי התפקידים באגודה לבין החברים. עניינים רבים, לרבות מחלוקות בין האגודה לבין חבר האגודה, מוסדרים בהסכמים בין האגודה לבין חבר או חברים באגודה.

פסק דין שניתן לאחרונה (26.05.2022) בבית המשפט המחוזי בנצרת עוסק בסמכות מנהל קהילה לחייב את האגודה במערכת היחסים מול חבר, גם מקום שהוא סיכם אתו הסדר שונה מהקבוע בתקנון.

הסיפור בקיצור

בין קיבוץ גבע לבין אחד מחברי הקיבוץ היו מחלוקות בכמה ענייניים.

במהלך הניסיונות של הקיבוץ והחבר לפתור את המחלוקת באופן יעיל ומוסכם, נערך בנקודת זמן מסוימת הסכם כתוב בין החבר לבין מנהל הקהילה בקיבוץ שבו הוסכם על קיום גישור ועל פנייה לבורר מוסכם, אם הגישור לא יצלח. בין היתר, נכתב בהסכם כי הקיבוץ מוותר על קיום הבוררות במוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית לפי הקבוע בתקנון הקיבוץ. מטעם הקיבוץ חתם על ההסכם מנהל הקהילה בלבד.

הגישור בין הקיבוץ לחבר לא צלח. כמו כן, הקיבוץ והחבר לא הגיעו להסכמה על זהות הבורר.

במצב שנוצר פנה החבר לבית המשפט המחוזי בבקשה שבית המשפט ימנה בורר. הקיבוץ טען, בין היתר, שיש לקיים את הבוררות במוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית כפי שקובע תקנון הקיבוץ או בפני רשם האגודות השיתופיות.

החלטת בית המשפט

השופט ערפאת טאהא מבית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את בקשת החבר ומינה בעצמו בורר להכרעה במחלוקת בין הקיבוץ לחבר.

השופט טאהא ביסס את החלטתו, בפסק דין יוצא-דופן, על כמה נימוקים הראויים לתשומת-לב מיוחדת:

 1. לפי פסק הדין, לא הוכח כי לצורך חתימת הסכם המעביר סכסוך לבוררות נדרשות חתימותיהם של שני מורשי חתימה מהקיבוץ, ומספיקה חתימה בודדת של מנהל הקהילה בלבד כדי לחייב את האגודה.
 2. לפי פסק הדין, אפילו אם חתימה משותפת של שני מורשי חתימה מטעם האגודה הייתה תנאי לקיומו של הסכם מחייב בין האגודה לבין אדם אחר, המשא ומתן של החברים עם הקיבוץ היה דרך מנהל הקהילה, ונוצר אצל החברים הרושם שמנהל הקהילה מוסמך להגיע אתם להסכמות. על כן, אפילו אם מנהל הקהילה חרג מסמכותו, ואפילו אם היו נדרשות לפי דין חתימותיהם של שני מורשי חתימה מטעם האגודה, ההסכם שחתם מנהל הקהילה היה מחייב את הקיבוץ.
 3. נראה, שתקנון האגודה איפשר לקיבוץ ולחבר למנות בורר מוסכם, והתקנון קובע כי רק במקרה שהאגודה והחבר אינם מסכימים על הבוררות ועל זהות הבורר, תתקיים הבוררות במוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.
 4. לפי פסק הדין, אגודה וחבר האגודה רשאים, באופן כללי, לסטות מתקנון האגודה ולערוך הסכם המנוגד לתקנון בנושא מסוים הנוגע לאגודה ולאותו חבר בלבד.

במקרה זה, די בהסכם שעורך ממלא תפקיד אחד באגודה עם חבר האגודה כדי לסטות מתקנון האגודה, וכי הסכם בין חבר באגודה לבין ממלא תפקיד באגודה החותם על ההסכם לבדו עשוי להיות תקף ולחייב את האגודה.

בעקבות פסק הדין

פסק הדין מחדד את הצורך בתשומת לב מיוחדת של ממלאי תפקידים ושל מורשי חתימה באגודה לכמה סוגיות חשובות לפני עריכת הסכמים, בייחוד הסכמים עם חברי האגודה.

 1. יש לתת את הדעת לכך שהתחייבויות והסכמים שנחתמו על-ידי ממלא תפקיד אחד או מורשה חתימה יטילו עלויות והתחייבויות על האגודה.
 2. שאלת היחס בין תקנון האגודה להסכמים פרטניים עם חברים היא שאלה מורכבת הדורשת ייעוץ משפטי נקודתי. לשאלה זו חשיבות רבה הן ביחס שבין האגודה לבין מי שחותם על הסכם מטעמה, הן ביחס שבין האגודה לחבר שעמו נערך ההסכם.
 3. באופן כללי, יש חשיבות וערך בהסכמים התואמים את תקנון האגודה. על פי רוב, עריכת הסכמים התואמים את תקנון האגודה היא גם ראויה וגם אפשרית, ומפסק הדין עולה שגם במחלוקת שבין קיבוץ גבע לחבר הקיבוץ לא היה צורך בעריכת הסכם בניגוד לתקנון כדי לאפשר לצדדים לפנות לגישור ולמנות בורר מוסכם.
 4. יש חשיבות להגדרה מדויקת של המורשים לחתום בשם האגודה. בדרך כלל, ניתן להגדיר זאת בהחלטות ועד ההנהלה (אלא אם תקנון האגודה קבע אחרת).

ת"א (נצרת) 32262-12-21  פירסטנברג נ' קבוצת גבע, פס״ד מיום 26/05/22

ד"ר נדב דגן הוא עורך-דין במשרד, מומחה למשפט ציבורי, המלווה את לקוחות המשרד בתחום האגודות השיתופיות והמשפט המנהלי.

**  האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.