הודעות

להלן קישור לטיוטת תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאית), התשע"ט - 2019, שהוכן במשרד להגנת הסביבה.
בהתאם להחלטת הנהלת קרן הניקיון בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מיום 28.7.2014 להקצאת 20 מיליון שקלים לתמיכה במיזמים לטיפול בפסולת חקלאית ומניעת הטמנתה, התקציב יועד להינתן בפרישה על פני תקופה בת 3 שנים:  2016,2017,2018, בשנת 2019  תנוצל יתרת התקציב שטרם מומשה, כל זאת   בכפוף בכל זמן נתון למקור תקציבי שיוקצה למשרד לשם כך. 
צורף נוהל תמיכה בפרחים וענפי קישוט מעודכן לשנת 2019.
עדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי. מאתר מועצת החלב

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.