פסקי דין

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע[1] נדונה תביעתו של קיבוץ סעד ואגודות בשליטתו נגד עובד לשעבר לפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב והאמון ובגין שליחת יד ברכוש התובעות. עוד תבעו החזר חלקי של שכר עבודה ותשלום בגין סחורה שנלקחה מהם ע"י הנתבע ללא רשות. בתביעה שכנגד תבע הנתבע פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ופיצוי בגין לשון הרע.

 עניינה של העתירה הינה הפקעה של מקרקעין שנעשתה לטובת מ.א. שדות דן (להלן: "המועצה"), כאשר העותרים טוענים לבטלותה ולאי תוקפה של ההפקעה.

 

עת"מ (מרכז) 5581-12-21 כפר חב"ד מושב עובדים של חסידי לובאוויטש להתישבות חקלאית שיתופית נ' מ. א. שדות דן ואח', פס״ד מיום 27/02/22

 

 

עניינה של העתירה הינה בקשה מטעם ארז ויפית סרי (להלן: "המבקשים") למתן סעדים בנוגע להצטרפות המבקשים להליך הקצאת מגרשים לצרכי מגורים בקיבוץ אושה (להלן: "משיב 1" או "הקיבוץ") שהינו אגודה שיתופית, לאחר שזה דחה את בקשתם להצטרפות.

 

ת"א (חיפה) 57660-11-21 סרי נ' קיבוץ אושה ואח', פס״ד מיום 11/3/22

 

 

בפסיקה נוספת של בית המשפט המחוזי, אושרה תביעה להעברת זכויות במשק, למרות התנגדות ועד המושב לקבלת התובעים כחברים, ועל אף שהתובעים פסחו על שלב הערעור לאסיפה הכללית.

 

תא (מחוזי מרכז) 28032-01-21 גבריאל רוקח נ' זיתן – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פס״ד מיום 24/07/22

 

 

 

עניינה של התביעה הינה טענה מטעם גברת ג'נט להב (להלן: "התובעת") לפיה על הקיבוץ להכיר בחברותה בקיבוץ. לעומת זאת סובר קיבוץ שער הגולן (להלן : "הקיבוץ") כי הוא מעולם לא קיבל את התובעת כחברה וכי היא מצויה בסטטוס של "הורי חבר".

 

ת"א (נצרת) 24698-03-20 להב נ' קיבוץ שער הגולן, פס״ד מיום 27/06/22

 

 

תביעתה של גברת קמילה גל וינקלר (להלן: "התובעת") הינה תביעה רכושית שבאה להוציא נכס מנכסי קיבוץ נווה ים (להלן: "הקיבוץ") שהינו אגודה שיתופית הנמצאת בפירוק. הקיבוץ סובר כי מכיוון שמדובר בתביעה לגבי נכסי האגודה, הרי שהסמכות לבררה הינה בידי המפרק שמונה לאגודה ולא בידי בית המשפט.

 

ת"א (חיפה) 16246-11-21 וינקלר נ' ים, פס״ד מיום 17/06/22

 

 

עניין ההליך הינו ערעור על הכרעת חוב של עו"ד אורן הראל (להלן: "בעל התפקיד המיוחד") שמונה לשם בחינת תביעת חוב של חצב מושב עובדים (להלן :"האגודה") ונושים נוספים [בנק לאומי לישראל (להלן: "הבנק") ועוזי ז'אנו] והכרעת סדר הנשייה ביניהם.

 

פש"ר (ב״ש) 8520-08-21 חצב מושב עובדים נ' ז'אנו ואח', פס״ד מיום 13/06/21

 

 

עניין ההליך הינו ערעור על הכרעת חוב של עו"ד אורן הראל (להלן: "בעל התפקיד המיוחד") שמונה לשם בחינת תביעת חוב של חצב מושב עובדים (להלן :"האגודה") ונושים נוספים [בנק לאומי לישראל (להלן: "הבנק") ועוזי ז'אנו] והכרעת סדר הנשייה ביניהם.

 

פש"ר (ב״ש) 8520-08-21 חצב מושב עובדים נ' ז'אנו ואח', פס״ד מיום 13/06/21

 

 

בית המשפט העליון (כבוד השופטת ענת ברון) ביטל לפני ימים אחדים (7.8.2022) את פסק-דינו של בית המשפט לעניינים מינהלים בתל אביב בעניין צמח וחסיד נ' רשות מקרקעי ישראל (ת"צ 47451-06-17 ו-ת"צ 27129-01-18).

מדובר בפסק-דין שניתן לפני למעלה משנה (10.3.2021) ע"י כבוד השופט ארז יקואל  ואשר במסגרתו נתקבלה עמדת רשות מקרקעי ישראל בכל הנוגע לפרשנות החלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל. 

במסגרת פסק-דינו קיבל בית המשפט את פרשנות פקידי הרשות להחלטת המועצה, למרות שפרשנות זו לא הייתה מעוגנת בלשון ההחלטה, וזאת בנימוק לפיו "לא מן הנמנע כי לשון ההנחיה תיסוג מפני כוונת הרשות האמונה על יישום ההנחיה".

בכך נתן למעשה בית המשפט המחוזי לפקידי  רשות מקרקעי ישראל משקל רב בכל הנוגע לפירוש החלטותיה של מועצת מקרקעי ישראל, ולא בכדי השתמשה מאז הרשות בפסק דין זה במסגרת התדיינויותיה המשפטיות עם חוכרים ובעלי זכויות.

ביטול פסק הדין נעשה בעקבות הסכם פשרה שאליו הגיעו הצדדים, בהמלצת בית המשפט העליון, שבמסגרתו התחייבה הרשות להשיב לחוכרים הרלבנטיים מחצית מהסכומים שבמחלוקת.  

בית המשפט העליון ציין אמנם כי על פניו מדובר בהסכם ראוי, אלא שלאור הוראות סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, הוא העביר את הדיון בנושא לבית המשפט המחוזי.  

המערערים בתיק ייוצגו ע"י עוה"ד דורון רדעי, ניצן גדות, ומנשה אליאס, ואילו הרשות יוצגה ע"י עו"ד יעל מיימון.

עע״מ 2910/21 3347/21 עובדיה חסיד ואח׳ נ׳ רשות מינהל מקרקעי ישראל, פס״ד מיום 07/08/22

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.