הודעות

התייקרות זו באה בהמשך לעליית מחירי הגרעינים בעולם והתייקרות של 17% במחירי התערובות המשמשת לגידול מטילות ביצים
לאחר 3 ימים דיונים אינטנסיביים במסגרת ועדת הכספים של הכנסת בנושא פיצויים לחקלאים מבצע שומר חומות אושר,  בין היתר, שהחקלאים יהיו זכאים לקבל פיצוי עבור שכר העובדים ששולם להם משכורת בפועל במשך ימי המבצע.
נוהל האצה שפורסם בשלהי שנת 2020 ומועד ההגשה הסתיים ביום 30.4.2020 נפתח מחדש להגשה. בנוהל זה הוספנו אפשרות להגשת בקשות גם ל"קיר פירותי". תכליתו המרכזית של נוהל זה הינה לעודד חברות טכנולוגיות חדשות בתחום החקלאות לראות בחקלאות הישראלית מקום להטמעת הטכנולוגיות וליצירת מאגר לקוחות ישראלי, ולצד זאת, מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות, זאת באמצעות תמיכת המשרד בהשקעות רב שנתיות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237