מזכיר, מרכז משק – קבלן נותן שירות או שכיר? / שמואל גלנץ, עו״ד

07 ספט 2023 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו״ד שמואל גלנץ, עו״ד

חבר מושב שכיהן כמזכיר גזבר ומנהל מוניציפלי של מושבו כ-5 שנים סיים עבודתו בנסיבות שבעקבותיהם תבע מהמושב זכויות סוציאליות בטענה שלמעשה היה שכיר של האגודה למרות שבמהלך כל השנים שולמה תמורת עבודתו כנגד חשבונית מס[1].

מעשה שהיה כך היה:

עם תחילת עבודתו של התובע (המזכיר) בנתבעת (המושב) נחתם הסכם העסקה לפיו הוגדר המזכיר כקבלן נותן שירותים. המזכיר התנהל כעצמאי כשבמקביל ניהל עסק של השכרת צימרים ואת משקו החקלאי.

כעבור 5 שנים מתחילת קשר העבודה פנה המושב למזכיר והציע להמשיך את הקשר תוך שינוי מעמדו של המזכיר למעמד של שכיר של המושב. המזכיר סרב להצעה כיוון שהיתה בה לטענתו פגיעה בשכרו. הוא גם טען שההצעה מגלה, לשיטתו, כי המושב אינו מעוניין בהמשך עבודתו ועל כן ביקש שיוזמן לשיחת שימוע ושיימסר לו מכתב פיטורים וישולמו לו פיצויי פיטורים. עבודתו אכן הופסקה ובהמשך נכנס לנעליו מזכיר אחר שאיתו נעשה הסכם העסקה לפיו הינו שכיר לכל דבר ועניין.

בתביעתו טען המזכיר כי למעשה במשך כל תקופת קשרי העבודה היה שכיר ומכך נגזרות זכויות שונות אותן תבע. מנגד טען המושב שלא היו בין הצדדים יחסי עובד - מעסיק אלא יחסים שבין מזמין עבודה לקבלן נותן שירותים ומשכך אין הוא זכאי לתשלום נוסף ברכיב כלשהו.

בית הדין ניתח את המצב המשפטי ובסופו קבע שהתקיימו בין המזכיר למושב יחסי עובד-מעסיק.

דיון

בעת בחינת שאלה מסוג זה שבענייננו בודק בית הדין קיומם של תנאים מסויימים.

אחד התנאים הוא המבחן האם עבודת העובד הינה חלק משמעותי בפעילות המעסיק, האם תפקידי העובד מצויים בליבת עיסוקו של המעסיק.

בענייננו נקבע כי כל פעולותיו של המזכיר היו אכן חלק מרכזי מפעילותיו השוטפות של המושב. המדובר בתפקידים הידועים, בהם גביית תשלומים מחברי המושב, תקציב, אחריות על הנכסים המשותפים, חצרנות, פיקוח על פרוייקטים וכיו"ב – כל אלה גם רשומים היו בהסכם ההתקשרות שנחתם בין הצדדים בתחילת הדרך.

בהכרעתו ציין בית הדין שהמזכיר ביצע את עבודתו תקופה ארוכה יחסית, העבודה בוצעה ממשרדי המושב על כל המשתמע מכך, שימוש בציוד משרדי, מחשב, טלפון, טלפון נייד. המזכיר אמנם לא נדרש לנהל רישום נוכחות אולם הודה שמתכונת עבודתו, כללית, היתה קבועה.

פרמטר אחר לקביעת היחסים בין צדדים כבמקרה זה הוא המבחן האם לתובע היו עסקים נוספים ועיסוקו שבמחלוקת היה עיקרי או טפל. המושב טען כי למזכיר היו עיסוקים נוספים עליהם דיווח לרשויות המס באותו תיק, דבר המלמד שמדובר במסגרת עסקית אחת.

עוד טענה הנתבעת כי התמורה ששולמה לתובע היתה גבוה מזו שהיתה משולמת לו אילו נחשב היה לשכיר. גם בהסכם ההתקשרות נקבע שאם בעתיד יקבע בית דין כי התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים כי אז יחשב שכרו של המזכיר בגובה 60% מהתמורה שקיבל והיתרה תיוחס לזכויות הסוציאליות המחוייבות ממעמדו זה[2]. בית הדין דחה טענה זו של המושב לאחר שמצא כי סכום השכר ששולם למחליפו של התובע דמה לתמורה הקבלנית שקיבל הוא בהתייחס להיקף המשרה של שניהם.

בענייננו למרות שהכנסתו של המזכיר מעבודתו כנותן שירות למושב היתה בשיעור של כ-30% מסך הכנסותיו, שכן היו לו הכנסות ממשקו החקלאי ומצימרים שניהל יחד עם רעייתו, בית הדין קבע כי המזכיר לא נתן שירותי מזכירות לאחרים מלבד למושב  "ועבודתו כמזכיר לא היתה במסגרת עסק של התובע... העבודה של הפעלת המשק החקלאי והצימרים היתה במסגרת עסק של התובע...".

בית הדין גם קבע שהעובדה שהתמורה לעבודתו שולמה למזכיר כנגד חשבונית מס, כעצמאי אין בה כדי לאיין את מעמדו כשכיר.

בית הדין גם העיר: "העובדה שהתובע הוא זה שבזמן אמת היה מעוניין להגדיר את הקשר בין הצדדים כקשר בין קבלן לרוכש שירותים, לא מאיינת את המסקנה שהיו כאן יחסי עובד-מעסיק".

לנוכח נסיבות סיום קשרי העבודה בין הצדדים, היינו הצעת המושב להמשיך בעבודתו תוך הפחתת שכרו קבע בית הדין שהמושב פיטר את המזכיר.

מכאן גזר בית הדין מקצת מהזכויות אותן תבע המזכיר, בהן: סכום הפנסיה חלק מעסיק, דמי הבראה ופיצויי פיטורים. הבסיס לפיו חושב המגיע כפנסיה ופיצויי פיטורים היה מלוא התמורה הקבלנית ששולמה למזכיר.

תביעות התובע לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פיצוי הלנה ופיצוי בגין נזק לא ממוני, נדחו.

תובנות

העובדה שהצדדים הגדירו את היחסים ביניהם כיחסים בין קבלן לרוכשי שירותים,

העובדה שתמורת העבודה שולמה כנגד חשבונית ולא לפי תלוש שכר,

העובדה שהתובע היה רשום כעצמאי ברשות המס ובמוסד לביטוח לאומי,

בכל אלה אין כדי לגרוע מהמסקנה שהיחסים בין הצדדים היו יחסים שבין עובד למעסיק.

 

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

[1] סע"ש 9350-10-09 אילן יוספוביץ נ' בן עמי מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

[2] הלכת גדרון

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.