מעמד נשייה של אגודה שיתופית ביחס לנושים בעלי שעבוד / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניין ההליך הינו ערעור על הכרעת חוב של עו"ד אורן הראל (להלן: "בעל התפקיד המיוחד") שמונה לשם בחינת תביעת חוב של חצב מושב עובדים (להלן :"האגודה") ונושים נוספים [בנק לאומי לישראל (להלן: "הבנק") ועוזי ז'אנו] והכרעת סדר הנשייה ביניהם.

רקע:

עקב צו כינוס נכסים שניתן לזוג שהינם חברים באגודה, נוצרה מחלוקת מהו סדר הנשייה הנכון של בעלי הנושים השונים (האגודה, הבנק ומר ז'אנו), תוך התייחסות לכך שהזוג מחזיק במשק בשטח האגודה. לצורך פתרון המחלוקת מינה בית המשפט את בעל התפקיד המיוחד, על מנת שיבדוק את תביעות החוב של הנושים השונים ויכריע בדבר סדר העדיפות. בעל התפקיד המיוחד בדק ומצא כי הבנק הינו בעל מעמד של נושה מובטח נוכח רישום משכנתא ברשם המשכונות. בנוגע למר ז'אנו קבע בעל התפקיד המיוחד כי הוא נושה מובטח מדרגה שנייה (אחרי הבנק) עקב רישום משכון, למרות שלא הייתה הסכמה הן מהאגודה והן מהבנק לגבי רישום המשכון, אולם נקבע כי אי קבלת האישורים אינו מהווה תנאי לתוקף המשכון. באשר לאגודה, קבע בעל התפקיד המיוחד כי לחייבים לא היה חוב כלפי האגודה ולאגודה אין שליטה פיזית במשק או כל זיקה אחרת אליו וכן גם לא זכות עכבון בו. נוכח כך קבע בעל התפקיד המיוחד כי מעמדה של האגודה הינו כמעמד של נושה רגיל ומכאן הערעור. בטענותיה, העלתה האגודה טענה כי לחייבים חוב כלפייה שמקורו בצריכת אשראי לאורך השנים ובנוסף מכח הסכם משבצת בינה לבין רמ"י, מכח חוק המטלטלין ומכח תקנון האגודה, יש לה זכות עכבון על כל חוב, ומעמדה ביחס לכל חוב של חבר אגודה כלפייה הינו כמעמד של נושה מובטחת. עוד טענה האגודה לקיומו של שעבוד סטטוטורי (שאינו טעון רישום) לזכותה מכח פקודת האגודות השיתופיות. מנגד, הבנק וכן מר ז'אנו צידדו בקביעתו של בעל התפקיד המיוחד.

דיון:

בית המשפט קבע כי הסכם המשבצת אינו מהווה כשלעצמו, מקור לזכותה הישירה של האגודה במשק, כזכות במקרקעין המאפשרת מעמד של נושה מועדף. בנוסף נקבע כי יש לדחות את טענת האגודה ביחס לזכותה לעכבון על המשק. זכות עכבון הסכמית נדרשת להיות מוגדרת ספציפית בהסכם, ועליה להתייחס בהסכם לנכס או לזכות המוחשית המעוכבת מכוח חזקה. כאמור, בהסכם המשבצת אין כל הגדרה לזכות עכבון שכזו, לא ביחס לעצם הזכות ולא להיקף הזכות המוחשית המיועדת לשמש כעכבון. יתר על כן אין לראות בפקודת האגודות השיתופיות כיוצרת שעבוד סטטוטורי על זכויות החייבים במשק, בגין חוב שקיים להם לאגודה. עוד קבע בית המשפט כי לאגודה גם לא מתקיים שעבוד חוזי במשק שהרי גם אם יכולה הייתה לקום לה זכות כזו, היה הדבר דורש את החלטת האגודה בנושא וכן את הסכמת החייבים. כיוון שלא התקיימו אף אחד מהם, לא קם לאגודה שעבוד חוזי או שעבוד מכל סוג.

סיכום:

הערעור נדחה.

האגודה תישא בהוצאות הבנק, ז'אנו ובעל התפקיד המיוחד בשיעור של 5,000 ₪ לכל אחד מהם.

 

פש"ר (ב״ש) 8520-08-21 חצב מושב עובדים נ' ז'אנו ואח', פס״ד מיום 13/06/21

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.