הקצאת קרקע לתיירות בישובים חקלאיים באזורי עדיפות / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

מפאת שינויים מהותיים שחלו בשנים האחרונות להלן הבהרות בעניין הקצאת קרקע לתיירות באזורי עדיפות לישובים חקלאים:

שיעורי דמי חכירה מהוונים ושיעורי דמי שימוש החל מ 20.10.2020

"בסעיף 4.2.4 "הקצאת קרקע לתיירות", בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל" (להלן –"הקובץ") נקבע כדלקמן:

" (א) בהקצאת קרקע לתיירות, ישולמו לרשות דמי חכירה מופחתים, בהתאם למפות אזורי עדיפות לאומית בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות, על פי החוק לעידוד השקעות הון, כפי שתעודכנה מעת לעת, כמפורט בפסקאות (1) ו-(2):

(1) באזור קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים, לא כולל היוון יתרת שנות חכירה;

(2) שאר האזורים במפות תיירות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון - 51% מערך הקרקע.

(ב) בהקצאת קרקע לתיירות בהתאם לפרק משנה 8.12, ישולמו דמי חכירה מופחתים בהתאם לסעיף 4.2.2(ב) ולא פחות מ- 51% מערך הקרקע, ללא הגבלת מחיר תקרה." (הדגשה שלי – ב.מ.)

פרק משנה 8.12 דן בהקצאת קרקע לכלל מטרות התעסוקה בישובים חקלאיים וקובע כי סיווג אזורי העדיפות לכל סוגי הקצאות המקרקעין יהיו אלו שנקבעו למגורים לתיירות כלומר שיעור דמי חכירה מהוונים של 91% באזורי עדיפות לתיירות שאינם אזורי עדיפות למגורים.

עד אותו מועד, 20.10.2020, בעקבות הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות )הוראת השעה) התשע"ז-  2016 (להלן - הצו) חלו מ 6.9.2016 שעורי דמי החכירה המופחתים הבאים:

51% - על כל המתקנים התיירותיים ללינה בכל רחבי הארץ למעט שטח השיפוט העירוני של הרצליה ות"א ועל האטרקציות באזור פיתוח א' כהגדרתם בצו.

פטור מלא מדמי חכירה בישובי קווי העימות - בהתאם לחוק יסודות התקציב.

מתקן תיירותי הוגדר בצו כדלקמן:

"מתקן תיירותי ללינה – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק בתמורה שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי."

נציין כי בהקצאת קרקע למבני קייט (צימרים) שאינם עונים על הגדרות משרד התיירות "למלונית, מלון או אטרקציה" חלים ההנחות הניתנות להקצאת קרקע למגרשים צמודי קרקע באותו אזור.

דמי שימוש לעסקאות תיירות נגזרים משעורי דמי החכירה דלעיל כלומר 3% למתקנים תיירותיים עד 20.10.2020 ברחבי הארץ למעט הרצליה ות"א ואטרקציות באזור פיתוח א' ולאחר מכן במקומות שאינם אזורי עדיפות למגורים – 5%. בישובי קו העימות חל פטור מלא בהתאם לחוק יסודות התקציב.

ראו פירוט והרחבה בחוזרינו 48/2017 "עידוד הקצאת קרקע לתיירות – עדכון".

מכסת שטח לתיירות לישוב חקלאי מ – 28.10.2018

הצו לעידוד השקעות הון דלעיל קבע כי לעידוד ההשקעות בתיירות מרבית אזורי הארץ למעט הרצליה ות"א יסווגו כאזורי עדיפות לאומית א' המזכה את הישובים החקלאיים במכסת קרקע מרבית למתקן תיירות או לאטרקציות באזורי פיתוח א'  של 120 דונם נטו.

נציין כי הצו הוארך לאחרונה עד 31.12.2023. אולם בניגוד למדינות עידוד התיירות שקיבלה ביטוי בצו קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1560 שתחילתה מ 28.10.2018 המצמצמת במחצית את שטחי התיירות  ל 60 דונמים נטו במקומות שאינם אזורי עדיפות למגורים.

להלן מכסת שטחי התעסוקה מ 28.10.2018 כפי שהוגדרו בסעיף 8.12.2 (א) לקובץ:

"(א) שטחן המרבי של עסקאות למטרת תעסוקה, יהיה כמפורט בפסקאות (1) עד (4):

(1)

(א) ביישוב חקלאי שאינו באזור עדיפות לאומית - עד 60 דונמים נטו;

(ב) ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית ב' - עד 80 דונמים נטו;

(ג) ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות - עד 120 דונמים נטו;"

ו-" (3) אזור העדיפות הלאומית לעניין סעיף זה הוא אזור העדיפות הלאומית למגורים. הנהלת הרשות מוסמכת לקבוע הוראת מעבר לסעיף זה, אם יידרשו." (הדגשה שלי – ב.מ.)

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.