על הסנקציה בגין אי ניהול דוח נוכחות בעבודה / שמואל גלנץ, עו״ד

01 ינו 2021 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

לנוכח ההתנהלות הנפוצה בקרב חקלאים המעסיקים עובדים זרים, פלסטינים ואחרים נכון להבהיר את העניין שבכותרת ולהתריע בפני כלל החקלאים המעסיקים עובדים שכירים.

מבוא:

הכלל במשפט הוא כי על התובע מזולתו להוכיח את טענותיו, להמציא ראיות וכיו"ב בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה".

עם זאת, וכיוצא מהכלל, נקבע בחוק כי אי ניהול רישום נוכחות על ידי מעסיק או רישום בצורה שאינה תואמת את הוראות החוק במדוייק מעביר את נטל הראייה -ההוכחה לפיתחו של המעסיק.

החוק(1) מחייב את המעסיק "לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות באופן שוטף...".

את הרישום כאמור יש לנהל בפנקס מיוחד ובו רישום יומי שמחייב חתימת העובד והמעסיק או מי מטעמו. תחליף לרישום כאמור, הוא ניהולו של דוח הנוכחות "באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרונים". שאז לא נדרשת החתמת העובד והמעסיק.

מאז 2/2009 בהתאם לחוק(2) במקום בו המעסיק לא ניהל רישום נוכחות כנדרש עובר נטל ההוכחה לאי ביצוען של שעות עבודה נוספות לכתפי המעסיק והוא ולא התובע צריך להוכיח כי התובע לא עבד שעות נוספות.

בתיקון כאמור נקבע כי חובת ההוכחה תחומה ב-15 שעות נוספות לשבוע או ל-60 שעות נוספות בחודש. מעבר לאלה, אם נתבעים, חובת ההוכחה על העובד.

פס"ד:

לאחרונה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה(3) פסק דין העוסק בין היתר במקום עבודה בו לא נוהל רישום כנדרש על פי החוק.

בתביעה שנדונה בתיק הנ"ל נתבע תשלום בגין רכיבים שונים בהם פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, גמול עבודה ביום המנוחה השבועית, אי מתן הודעה לעובד על תנאי העבודה, תגמולים, נסיעות, דמי הבראה, דמי מחלה, אי מסירת תלושי שכר ועוד.

כאן נעסוק אך ברכיב המתייחס לנתבע בגין עבודה בשעות נוספות.

מעשה שהיה כך היה:

התובע הועסק במשך 3 שנים כנהג חלוקה בחברה שעיסוקה בהפעלת תחנת קמח ותערובות לבעלי חיים.

בתביעתו טען התובע כי עבד שעות נוספות רבות וכן כי עבד ביום המנוחה השבועית בחלק מתקופת העבודה. הנתבעת הכחישה טענות אלה תוך שהיא טוענת כי אופייה של העבודה לא איפשר רישום שעות עבודת התובע. בבירור התביעה בבית הדין עלה כי התובע שעבד כנהג חלוקה בילה את רוב שעות העבודה בנסיעה.

כאמור חובת רישום נוכחות חלה על המעסיק ולאור טענת הנתבעת כי לא ניתן היה לנהל רישום נוכחות התייחס בית הדין לעניין זה וקבע כי אמנם בנסיבות המקרה "מלאכת הפיקוח מורכבת יותר, ואולם קיימים אמצעים טכנולוגיים פשוטים וזמינים שמאפשרים גם למעסיק שעובדו נמצא בנסיעות, לעקוב אחרי שעות עבודתו כגון: דיווח טלפוני, טכוגרף, איתורן, תוכנת מעקב באמצעות הטלפון הסלולארי וכיוצא באלה אמצעים".

מכאן, קבע בית הדין ש"הנתבעת יכולה היתה לעקוב אחרי שעות עבודתו של התובע, אולם נמנעה היא מלעשות כן".

ומכאן לתוצאה:

ההלכה כפי שהותוותה על ידי בית הדין הארצי לעבודה היא כי במקום בו מצא בית הדין כי אכן נעבדו שעות נוספות לאחר שהמעסיק לא הצליח לסתור את טענת קיומם ואולם לא הוברר מספר השעות הנוספות, במקרה שכזה יחוייב המעסיק בתשלום 60 שעות נוספות בחודש.

בפסק הדין נקבע שהתובע עבד שעות נוספות לאחר שהציג ראיה ראשונית (תעודות משלוח) ואולם היקפם לא הוכח מפאת העדר רישום בידי המעסיק. לנוכח מחדלה זה של המעסיקה חייב בית הדין את הנתבעת בתשלום 60 שעות נוספות בחודש לפי החלוקה הבאה 50 שעות נוספות ראשונות, 2 שעות ב-25 ימים לפי 125% ו-10 שעות לפי 150%.

סוף דבר

הנתבע חוייב לשלם סך של 98,260 ₪ בגין אי תשלום שעות נוספות וכן חוייב ב-23,245 ₪ (לפי חישוב שהגיש התובע) בגין עבודה בשבת וגם זאת לנוכח מחדלי המעסיקה שלא ניהלה דוחות נוכחות ופנקסי חופשה. עוד נפסק כי על הנתבעת לשלם 5,000 ₪ בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה.

  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ס' 25א.(א1)2.
  • חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ס' 26 ב'.
  • סע"ש 29268-06-16 סאמר אלזיאדנה נ' מלאחי בע"מ ניתן 25.10.20.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.