המרחב הכפרי בישראל: מי משרת אותך? / ד״ר רוית חננאל ועו״ד איילת פישמן

המרחב הכפרי בישראל הינו מגזר בעל ערך, משמעות וחשיבות – לאומית, היסטורית, חברתית, כלכלית וסביבתית (חננאל ואלתרמן, 2015, 17) המונה מעל 1,000 יישובים וכעשירית מאוכלוסיית ישראל (למ"ס).1 למרות זאת, ההתייחסות המחקרית להיבטיו השונים של מגזר זה, ובמיוחד ביחס לסיווג היישובים המרכיבים אותו ולמפת האחריות והסמכות בין השחקנים השונים במרחב זה, היא
מצומצמת למדי ונותרו סגיות משמעותיות רבות אשר טרם זכו להתייחסות מחקרית.

היישובים במועצות האזוריות הינם מגוונים ושונים מאוד זה מזה: בגודלם, בסוג האוכלוסייה שלהם ובצורת החיים המתקיימת בכל יישוב. המשטר המוניציפאלי החל על המועצות האזוריות בישראל הוא ייחודי למגזר הכפרי, ובנוי בצורה דו-רובדית: וועדים מקומיים בכל יישוב ומועצה אזורית המשותפת לכלל היישובים. החל משנות ה-80 חלו במרחב הכפרי בישראל תמורות חברתיות, פוליטיות ומשפטיות משמעותיות, אך למרות שינויים משמעותיים אלה נותר המבנה המוניציפאלי הדו-רובדי בעינו עד היום. מלוא הסמכויות המוניציפאליות מוקנות למועצה האזורית והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, להעביר חלק מסמכויות אלה ליישובים. בפועל, היקף העברת הסמכויות ליישובים שונה בין המועצות האזוריות השונות ולעתים גם בין יישובים שונים בתוך אותה מועצה אזורית. מן המצב שתואר לעיל עולות מספר בעיות: חוסר הסדרה של חלוקת הסמכויות בין המועצות האזוריות והוועדים המקומיים, מדיניות לא אחידה של המועצות ומשרדי הממשלה כלפי היישובים וסיווג יישובים מיושן. מכך נובעים חוסר שוויון, חוסר עקביות וחוסר ודאות. לא ברור מהם השיקולים והקריטריונים העומדים בבסיס ההחלטה בדבר העברת הסמכויות ליישובים, כיצד מתקבלת ההחלטה ואלו גורמים משפיעים עליה.

שאלת המחקר הראשונה מתייחסת למבנה המוניציפאלי של המרחב הכפרי בישראל: האם מבנה זה, אשר עוצב בתקופה המנדטורית, עודנו מתאים לצרכי המרחב הכפרי בישראל כיום? בהמשך נשאל מהו הסיווג הראוי ליישובי המרחב הכפרי בישראל ואלו מאפיינים של היישובים משפיעים על ההחלטה בדבר העברת סמכויות מהמועצה האזורית לוועדים המקומיים. תרומתו התיאורטית המרכזית של המחקר הינה בפענוח חלוקת הסמכויות בין רבדים שונים של שלטון מקומי: מהו התהליך, מי משתתף בו וממה הוא מושפע.

על מנת להשיב לשאלות המחקר בחרנו במתודולוגיה משולבת: ניתוח נתונים של כלל המועצות האזוריות ויישוביהן וניתוח עומק של מספר מועצות נבחרות. ניתוח העומק נעשה באמצעות ראיונות על בסיס שאלון מובנה למחצה עם בעלי תפקידים במועצות הנבחרות וכן ניתוח משלים של טקסטים. בין המועצות שבדקנו נמצאה שונות רבה בהיקף העברת הסמכויות לוועדים המקומיים. שיערנו כי מאפיינים רבים של היישוב משפיעים על מידת העברת הסמכויות מהמועצה לוועדים אך נמצא כי קיימים גורמים מעטים בלבד המשפיעים על כך: סוג השירות בו מדובר, רמה כלכלית-חברתית של היישוב, סוג היישוב וגודלו. נמצא כי המועצות אינן מעבירות לוועדים את סמכויות הליבה אלא רק חלק מסמכויות השוליים. בניגוד למה שציפינו, מצאנו כי העברת הסמכויות אינה משמשת, ברוב
המועצות, ככלי לצמצום פערים ולמטרה זו משמשים כלים תקציביים וארגוניים אחרים.

לאור נתוני היסוד בדבר השונות העצומה בין המועצות האזוריות ובין יישובי המרחב הכפרי בכל פרמטר ולאור ממצאי המחקר, אף אנו סבורות כי המבנה הדו-רובדי הינו מסגרת מוניציפאלית ראויה ומתאימה לצרכי המרחב הכפרי בישראל גם כיום וכי המגוון הרחב של המועצות והיישובים מחייב את שמירת הגמישות בהעברת הסמכויות. גמישות זו נותנת מקום לכל יישוב לבטא את הייחודיות שבו ומעניקה למועצה יכולת לקבוע מדיניות ולממשה. ממצאי המחקר מצביעים על כך שניתן להתמודד עם הבעיה של חוסר עקביות, חוסר וודאות וחוסר השיוויוניות בהעברת הסמכויות לא באמצעות שינוי המבנה הדו-רובדי או יצירת אחידות פורמאליסטית ומלאכותית בין היישובים אלא באמצעים אחרים, שעיקרם קביעת דירוג חברתי-כלכלי של היישובים במועצות האזוריות והבניית תהליך קבלת ההחלטות בדבר העברת הסמכויות ליישובים. תקוותנו היא כי המלצות המדיניות המוצעות במחקר ישפרו את הליך קבלת ההחלטות, יגבירו את השקיפות והשוויון ויתרמו לאמון בין התושבים לבין המועצות.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.