הודעות

פורסם עדכון למסלול מענקים ייעודי לשימור פעילות עסקית בחבל תקומה. התכנית מיועדת לעסקים שפעלו בחבל תקומה נכון ליום 6 באוקטובר 2023, ומעוניינים לבצע השקעות ברכוש קבוע במטרה לחזור לרמת הפעילות ערב המלחמה ולהמשיך לפעול בחבל תקומה. העסקים יוכלו לקבל מענק של עד 50% מהיקף ההשקעה. ניתן להגיש בקשות עד ליום 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00.  עסקים המגישים בקשות המסגרת המסלול המהיר ייבחנו לפי "כל הקודם זוכה".
להלן נוהל לתמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמן לשנים 2023-2024: https://l5k.me/MDngy_#phnx. ההגשה תתבצע דרך המערכת המקוונת בלבד: https://tmi.moag.gov.il ולא יאוחר מיום 15/08/2024.
החל מהיום - יום שני, 24 ביוני 2024, ניתן למלא בקשה לתביעת נזק עקיף במסלול הוורוד, בהדרים, במטעים ובירקות חממה – באזורים הבאים: באזור הצפון 0-9 ק"מ מגבול הצפון;באזור הדרום 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה;באזור הדרום 7-20 ק"מ מגבול רצועת עזה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.