משבר האקלים פוגע קשות בגידולי גפן היין: קנט שילמה למגדלי גפן היין למעלה מ-20 מיליון ש"ח בחמש העונות האחרונות

06 פבר 2023
גידולי גפן יין פגומים גידולי גפן יין פגומים adobe stock

לנסות ולדמיין את צרפת בלי היין המקומי זה כמעט לנסות ולדמיין את ישראל ללא הפלאפל. אבל, בשנים האחרונות כבר לא צריך לדמיין. בעקבות אירועי קרה חריגים שהתרחשו בחודש אפריל האחרון, כ-80% מיבול גפן היין בצרפת נפגע. אירועים אלו הצטרפו לשורה ארוכה של אירועים, הנובעים ממשבר האקלים, שפגעו בשנים האחרונות בגידולי הגפנים בצרפת ובכללם ברד מצד אחד וגלי חום מאידך. אירועים אלו גרמו לפגיעה קשה בגידולים ולמחסור גדול ביין ביקבים המקומיים. על פי ההערכות, הנזק מורגש לא רק בצרפת והוא הביא לירידה כוללת בתפוקת היין העולמית.

גם מגדלי גפן היין בישראל חוו שנים קשות. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בחמש העונות האחרונות שילמה קנט למעלה מ-20 מיליון ש"ח למגדלי גפן היין המבוטחים. עיקר הפיצויים שולמו עקב נזקי חום, ברד ואירועי אקלים שונים. למעשה, למגדלים אין כמעט אפשרות להתגונן כנגד נזקים אלה, ולכן בקנט ממליצים לרכוש בהקדם ביטוח שייתן להם מענה כולל ומקיף כנגד נזקי טבע ואסונות טבע.

במסגרת הביטוח אותו מחדשת קנט בימים אלה  ניתן לבטח את הכרמים כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות טבע.

ביטוח נזקי טבע, מתבסס על יבול נורמטיבי כאשר ניתן להגדיל את היבול המבוטח לכל זן וחלקה בנפרד על ידי הצגת נתוני השיווק. במקרה של נזק, חישוב תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית יעשו לכל זן וחלקה בנפרד וללא תלות ביבול ביתר החלקות.

ביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים,  מכסה נזקים אקלימיים שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מחלות ומזיקים לפרי שפגיעתם הינה בהיקף אזורי הגורמים לנזק כמותי ליבול. הביטוח מכסה גם אסונות טבע לגפנים וביטוח כנגד נגעי הסגר. הביטוח לכל זן בנפרד יתבסס על יבול נורמטיבי או על ממוצע היבולים, אך לא יותר מהיבול המבוטח במסגרת ביטוח נזקי טבע.

יצויין כי ניתן לבטח את היבול, בשני הביטוחים, בסכומי פיצוי מירביים גבוהים יותר, בהתאם למחירים אותם מקבל המגדל מהיקב, ובכך להתאים טוב יותר את הביטוח לצרכים של כל מגדל. זאת בכפוף לאישור מראש של קנט.

בשל היקף הנזקים הגדול בשנים האחרונות, בקנט ממליצים לבטח גם כרמים לא מניבים, בסמוך לנטיעה. זאת  בכדי לקבל כיסוי  מלא לנזקים אקלימיים העשויים להיגרם טרם הנבה.

במסגרת שיפור השירות ובכדי לייעל את הליך חידוש הביטוח ובמקביל לשמור על איכות הסביבה,  קנט מבצעת שינוי במערך הדיוור למגדלי גפן היין.  לכן החל מעונת הביטוח הבאה קנט תשלח את טפסי ההצטרפות לביטוח רק בדואר אלקטרוני. כמו כן יעשה שימוש באמצעות מסרונים לקבלת עדכונים.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.