התראה על קיומה של אסיפה כללית באגודה שיתופית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של המרצת הפתיחה הינה טענה מטעם מרדכי אדלר (להלן: "המבקש") להארכת טווח הזמן הקבוע בתקנון משואות יצחק (להלן: "האגודה") להודעה על כינוס אסיפה כללית, כאשר האגודה מסרבת לבקשה זו עקב טווח הזמן הקבוע בתקנון.

רקע:

המבקש פנה לבית המשפט בטענה כי יש להאריך טווח הזמן הקבוע בתקנון האגודה להודעה על כינוס אסיפה כללית מ-48 שעות לשבועיים. המבקש מבסס את טענתו על היקף העסקים הרחב של האגודה (כמעט 1.8 מיליארד ₪) ושעל כן יהיה זה מורכב לכל חבר ללמוד ולהכין את החומרים הנדרשים על מנת להגיע לכדי החלטה מושכלת באסיפה תוך 48 שעות. לטענתו, אי הסכמה להארכת טווח הזמן תהווה חוסר תום לב במקרה הנ"ל. בנוסף, מבסס המבקש את טענתו על תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות החלה על אגודה שיתופית המונה למעלה מ200 חברים ולפיה רשאית אגודה שיתופית לפרסם הודעות על מועד, מקום וסדר היום של האסיפה לפחות שבועיים מראש ובשני עיתונים יומיים. כיוון שהאגודה מונה יותר מ200 חברים רואה אותה המבקש כמחויבת לתקנה ולכן קמה עליה חובה להודיע על קיום אסיפה לפחות שבועיים טרם כינוס האסיפה בשני עיתונים יומיים.

מנגד טוענת האגודה כי בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות הרשויות, לאגודה שיתופית ישנן מספר דרכים חלופיות להודיע על כינוס אסיפה ולכן היא אינה מחויבת להודיע על כך דווקא בשני עיתונים יומיים. בנוסף טוענת האגודה כי תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות קובעת כי אגודה שיתופית רשאית לפעול בהתאם לתקנה ולא מוטלת עליה חובה לעשות כן ולכן היא אינה חייבת להודיע בדבר כינוס אסיפה שבועיים טרם קיום האסיפה. טענה אחרונה שמעלה האגודה בנושא היא שמתן הסעד המבוקש, כלומר שינוי תקנון האגודה, על ידי בית המשפט תהווה חקיקה שיפוטית, שכן ישנן דרכים סדורות בהן ניתן לשנות את תקנון האגודה.

עוד יש לציין כי המרצת הפתיחה הוגשה גם כנגד רשם האגודות השיתופיות, אך זה תמך בטענות האגודה.

דיון:

בית המשפט הכריע כי תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות אכן מטילה על אגודה שיתופית המונה למעלה מ200 חברים רשות בנגוע להודעה טרם כינוס האסיפה אך לא חובה ועל כן האגודה איננה חייבת לשנות את טווח הזמן הקבוע בתקנון להודעה על כינוס אסיפה כללית. בנוסף קבע בית המשפט כי המבקש רשאי לכל היותר לפעול במטרה לשינוי בתקנון בהתאם למנגנונים הקבועים בו.

סיכום:

התביעה נדחית.

המבקש יישא בהוצאות האגודה השיתופית בסך של 18,000 ₪.

לפנים משורת הדין המבקש לא יישא בהוצאות רשם האגודות השיתופיות.

ה"פ (ב״ש) 38420-11-20 אדלר נ' משואות יצחק מושב שיתופי, פס״ד מיום 20/06/21

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.