החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים / ד"ר נדב דגן, עו״ד

ד"ר נדב דגן, עו״ד ד"ר נדב דגן, עו״ד

השימוש בנכסים של אגודה שיתופית, הקצאת חלק בנכסי האגודה, השליטה בנכסים וחלוקת הרווחים בין חברי האגודה הם נושאים מרכזיים בחייה של כל אגודה.

שאלות סבוכות במיוחד של חלוקת הנכסים והשימוש בהם מתעוררות בקיבוצים. מורכבות יוצאת דופן מתעוררת כאשר הקיבוץ מבקש לשייך נכסים או רווחים לחברים מסוימים – שיוך שאינו על בסיס שוויוני של עצם החברות באגודה, דהיינו: ישנו הבדל בסכומים המחולקים בין החברים השונים. תהליכים כאלה של הקצאת כספים או זכויות בנכסים לחברים באגודה מוכרים בשם שיוך נכסים או שיוך פירות הנכסים. למעשה, בהחלטות על שיוך הנכסים או פירות הנכסים מבקשת האגודה להקצות כספים או זכויות בנכסים רק לחלק מחבריה. יתר על כן, בדרך כלל, לכל אחד מאותם חברים הזכאים להשתתף בחלוקה מוקנה חלק שונה ברווחים או בנכסים.

לאחרונה (דצמבר 2021) ניתן פסק דין בתביעה שהגישו יורשיהם של חברים מנוחים בקיבוץ דגניה ב. ברקע התביעה סכומי כסף שקיבל הקיבוץ ממכירת אחזקותיו במפעל: כ-77,000,000 מיליון ₪ בשנת 2011, וכ-85,000,000 ₪ שחולקו לחברים מכירת אחזקות ב-2016. התובעים טענו שהם זכאים לקבל כספים בגין זכויות שצברו קרוביהם, בייחוד קרובים שהיו חברי הקיבוץ ונפטרו לפני החלוקה השנייה משנת 2016. לטענת התובעים, זכויותיהם נובעות מהחלטה קודמת של האספה מיום 26.05.2010 על שיוך הנכסים היצרניים של הקיבוץ, שאף קבעה את ה-26.05.2010 כיום הקובע לזכאות לחלק בנכסים.

בית המשפט המחוזי בנצרת הכיר בתוקפן של החלטות האספה הכללית של הקיבוץ, פירש כל אחת מהחלטות האספה הרלבנטיות שהתקבלו לאורך השנים ונתן משקל מלא להחלטות האספה השונות על כל הכרוך בהן. על בסיס ניתוח זה של החלטות האספה דחה בית המשפט את טענות התובעים. קודם כל, נקבע בפסק הדין כי בהתאם להחלטת האספה מ-2010 על שיוך הנכסים היצרניים של הקיבוץ, המדובר בהחלטה רדומה, שכניסתה לתוקף הותנתה במפורש בשינוי אורחות החיים ובמעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. בכך פירש בית המשפט את החלטת האספה, כיבד את ההחלטה ונתן לה תוקף. שנית, אספת הקיבוץ לא קיבלה את ההחלטות הנדרשות על שינוי אורחות החיים, והצעת שינוי שהובאה בפני האספה לא התקבלה ברוב הדרוש. משמעות ההימנעות מאישור השינוי והמעבר לקיבוץ מתחדש הייתה שההחלטה על שיוך הנכסים לא נכנסה לתוקף.

שלישית, אופן השימוש ברווחים שהתקבלו ממכירת האחזקות נקבע בהחלטות אספה מפורטות שהתקבלו כדין. החלטות האספה קבעו את תנאי חלוקת הכספים לחברים וכללו גם הקצאת כספים לצרכים נוספים: השלמת הסכומים הדרושים לעמידת הקיבוץ במחויבויותיו הכספיות לפנסיה לחברים בגיל פרישה, צבירת הון בקרנות העזרה ההדדית והסיעוד, השקעה בתשתיות ופיתוח עסקי. על-פי פסק הדין גם להחלטות אלה של האספה הכללית יש תוקף, ומשמעותן היא חלוקת הכספים על-פי הקבוע בהחלטות אלה, אשר הקציבו סכום מוגבל בלבד לחלוקה לחברים (וסכום מצומצם יחסית לחברים שנפטרו).

לבסוף, בית המשפט הכיר גם בתוקפה של ההחלטה על שינוי אורחות החיים, אשר התקבלה בשנת 2018. בית המשפט פירש החלטה זו, אשר שינתה את ההסדרים שנקבעו בהחלטת השיוך משנת 2010, ונתן גם להחלטת השינוי משנת 2018 משקל מלא. נוסף על כך, נראה כי מאחורי פסק הדין עומדת ההכרה כי לקיבוץ צרכים נוספים וחשובים, מלבד חלוקת רווחים לחברים, והאיזון בין השימושים האפשריים במשאבי האגודה מסור לאספה הכללית.

אם כן, בית המשפט המחוזי המשיך את הקו המרכזי בפסיקה של הכרה בהחלטות הפנימיות של האגודה ומתן משקל מלא להחלטות האספה, גם כאשר מדובר בשיוך נכסים ובחלוקת כספים. מפסק הדין עולה החשיבות היתרה שיש לגיבוש מושכל של החלטות האספה, לניסוחן המוקפד ולהבנתן לפני קבלתן. יתר על כן, החשיבות הרבה שבגיבוש החלטות מדויקות ומושכלות לאחר הליך ראוי ובעזרת ניסוח מוקפד אינה שמורה רק להחלטה מרכזית אחת, כגון החלטה על שיוך נכסים, אלא מתפרסת על שורה של החלטות אספה נוספות.

תא(נצ')35338-09-17 יפתח גלעדי נ' קיבוץ דגניה ב' - קבוצת פועלים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, 07/12/21

*  ד"ר נדב דגן הוא עורך-דין במשרד, מומחה למשפט ציבורי, המלווה את לקוחות המשרד בתחום האגודות השיתופיות והמשפט המנהלי.

**  האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.