תכניות מכוח תמ"א 38 ישארו בתוקפן גם לאחר פקיעתה / משה עוזיאל , עו״ד

24 יונ 2021 המחברת/ת:
משה עוזיאל, עו״ד משה עוזיאל, עו״ד

כידוע, ביום 5.11.2019 החליטה המועצה לתכנון ובניה שביום 1.10.2022 תסתיים תוקפה של תכנית מתאר ארצית מס' 38, הידועה בשם – תמ"א 38.

ומכאן עולה השאלה מה יעלה בגורלן של תכניות שאושרו מכוח התמ"א 38, בכלל זה תכניות שאושרו עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38 (תכניות מפורטות שמטרתן להתאים את הוראות התמ"א 38 למציאות התכנונית הקיימת באזורים שונים): האם תכניות אלו יפסיקו להתקיים במועד פקיעת התמ"א 38 או שמא הן ימשיכו להתקיים גם לאחר המועד האמור.

לאחרונה, ביום 7.6.2021, פרסם מנהל התכנון הודעת הבהרה באשר למעמדן של תכניות שאושרו לפי סעיף 23 לתמ"א 38 לאחר מועד פקיעת התמ"א 38. 

על פי האמור בהודעה, ככלל, פקיעת תמ"א 38 אינה מובילה לפקיעת תכניות שאושרו מכוחה, בכלל זה תכניות שאושרו עפ"י סעיף 23 אלא אם נקבע במפורש או במשתמע בהוראות תוכנית כזו (לרבות תוכנית שאושרה עפ"י סעיף 23), שתוקפה יפקע עם פקיעת התמ"א 38, אזי תפקע התוכנית במועד בו תפקע התמ"א 38.

בהודעת מנהל התכנון הובהר כי במידה שנקבע באותן תכניות שהן יפקעו עם פקיעת התמ"א 38, וכן בהתקיים התנאים הקבועים לכך בהחלטת המועצה לתכנון ובניה המוזכרת לעיל, ניתן להאריך את התוקף של תכניות עפ"י סעיף 23 עד יום 18.5.2025.

כמו כן, מנהל התכנון התייחס בהודעתו למעמדן של תכניות רוחביות שאושרו ע"י ועדות מחוזיות עפ"י סעיף 23 ולמועד פקיעתן. בכלל זה נאמר בהודעה כי בתוכנית הרובעים 3 ו-4 בתל אביב אין הוראה הקובעת שהתוכניות יפקעו עם פקיעת התמ"א 38, לכן תוכנית הרובעים 3 ו-4 תישאר בתוקף גם לאחר מועד פקיעת התמ"א 38.

יש לציין כי הודעת ההבהרה אינה מתייחסת לשאלת פטור מהיטל השבחה במידה ותמומש התוכנית (בדרך של מתן היתר), בכלל זה תכנית לפי סעיף 23, לאחר מועד פקיעת התמ"א 38. לכן עדיין לא ברור האם הפטור מהיטל השבחה (במימוש בהיתר) יוותר גם הוא על כנו.

 

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקיקה חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.