נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019

04 פבר 2019
אושרו הנהלים למימוש ההשקעות לפי הסכם המים החדש שנחתם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.

מטרת הנוהל הגדרת הקריטריונים והנהלים בכל הנוגע למתן תמיכה לאגודות ולמשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש שנים שבין 1.7.17 ל- 30.6.22.

התמיכה נועדה לסייע בידיהם של האגודות והמשקים להתמודד עם עליות מחירי המים הנובעת מהשינוי עקב תיקון 27 לחוק המים.

רצ"ב צילום של סעיפי ההשקעה ונספח א' המאושרים להשקעה.

בעיקרון ניתן להשקיע בשני מסלולים.

 1. מסלול משולב – מתחלק לשניים: 20% מסכום הזכאות ניתן לקבל במזומן. מתוך יתרת 80% מהזכאות ניתן לקבל מענק בשיעור 70%.
 2. מסלול רגיל – קבלת מענק של 80% ומגובה הזכאות.

מומלץ להגיש לאלתר תוכניות השקעה לשיפוט במחוזות משרד החקלאות באזורכם. יוכרו חשבוניות מיום 1.1.2017 ואילך.

לפרטים נוספים - ירון סולומון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.או בטל 03-5610621

פריטים קשורים

 • רשות המים דורשת להעלות את מחיר המים לחקלאות

  החקלאים: 'הצעה מנותקת' השר: 'לא אאפשר לייבש החקלאות'.

  כנסים מיוחדים יתקיימו בנושא במסגרת תערוכת אגרומשוב 14-15.6.2021

 • תעריפי יעד למים לחקלאות – יולי 2022 / בועז מקלר רו"ח יעקב צ'סנר כלכלן מנהל תחום המים

  תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.

  רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית  לחקלאים.

   במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.

  כאן המקום לציין כי עוד במהלך חקיקת תיקון 27 סברנו כי המשטר החדש של דמי המים, אשר מטרתו הייתה לגבות כסף מהמפיקים הפרטיים למימון ההוזלה בשפירים לא יהווה סוף פסוק מאחר והוא לא יענה על תחזיות הגביה.

  במתווה הנוכחי מוצעת התייחסות לכל סוגי המים לחקלאות, שפירים, מליחים, קולחים ושפד"ן

 • עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב - ינואר 2021

  ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2021 הועלה לאתר רשות המים.

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2020

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237