מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח ביום א׳, ה- 27/05/2018, מכתב ליו״ר ועדת הכספים, חה״כ משה גפני, בו דרש להקים ועדת חקירה בנושא התנהלות רשות המים.

על רקע הקמפיין של רשות המים הקורא לציבור לחסוך במים אותו נימקה הרשות מסיבות של רצף בצורות ואי יכולת לחזות את השינויים שהתרחשו במזג האוויר, טוען מזכ״ל האיחוד החקלאי כי טענות אלו אינם נכונות.

ומעבר לכך, טוען עו״ד קןכמן, כי התנהלות רשות המים בשנים האחרונות היא שערורייתית ומהווה עילה להקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית.

רשות המים מתנהלת במחשכים ומוסרת מידע חלקי, חסר ומטעה לציבור. ואי קיומם של הוראות חוק המים מחד והתנהלות הרשות במחשכים מאידך הינם מהגורמים העיקריים למחדל בגינו קוראת הרשות לציבור לחסוך במים.

בהקשר זה מזכיר עו״ד קוכמן את פנייתו לשר התשתיות, ד״ר יובל שטייניץ, המצ״ב המצביעה על ההתעלמות ה‏מוחלטת‏ של מועצת הרשות מכוונת‏ המחוקק‏ שקבע‏ בתיקון‏ לחוק‏ משנת ‏2006 ‏ (מעל‏10‏שנים!!!)‏ שתוקם‏ גם‏ מועצת‏ המים ‏אשר‏ תהווה‏ כלי‏ ציבורי‏ מאזן‏ לפעולת ‏רשות ‏המים. ‏מזכ״ל האיחוד דרש משר התשתיות  שמנגנון שיתוף הציבור, שהינו חלק ממנגנון החוק החל מסעיף 125 ואילך, יופעל לאלתר, כולל הקמתה של מועצת המים שלפי חוק מעל מחצית מחבריה ציריכם להיות נציגי צרכנים.

עו״ד קוכמן הציע כי תפקידה של ועדת החקירה הפרלמטרית בנושא התנהלות רשות המים יהיה לא רק לחקור את ההתנהלות עד כה אלא להציע ניהול תקין ויעיל של משק המים.

בסיום מכתבו מציין מזכ״ל האיחוד כי קיצוץ מכסות המים לחקלאים הוא גדיעת אמצעי יצור מהותי ולכן יש צורך במנגנון פיצוי הולם לאלתר. עד חקיקת החוק ב-2006 כל שינוי במדיניות המים נדון בוועדת הכספים וראוי שנושא חשוב זה יבוא לדיון בוועדת הכספים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237