דיווחים לרשות המים

06 מרס 2018
דיווחים לרשות המים צילום: מרכז להבה נצרת, מתוך אתר פיקיויק

באתר רשות המים מוגדרת שנת 2017  כשנה החמישית עם רמת משקעים נמוכה מהממוצע הרב שנתי.

באיזור סובב כינרת עד ליום 27 לפברואר 2018 – ירדו 528 מ"מ.

הכמות ממנה ניתן יהיה לשקול להוסיף להקצאה למטרות חקלאות לפי הוראת הכללים 550 מ"מ גשם.

בתחנות המייצגות את המערכת הארצית עד ליום 27 לפברואר ירדו 446 מ"מ הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרות חקלאות לפי הוראת הכללים 600 מ"מ.

• לפי הוראות כללי ההסדר המפורט, ההחלטה באשר לכמות שתוקצה תלויה בחלק מהמקרים גם בנתונים נוספים, לרבות כמות ההתפלה והכל בהתאם להוראת הכללים.

 1. בהתאם לכללים כל בעל רשיון הספקה ו/או אספקה חייב לדווח עד ליום 15 בפברואר על כמויות המים שסופק לפי סוגי המים בשנה הקודמת (קישור לטופס מקוון באתר רשות המים).

  מי שלא דיווח רצוי לבצע במידי.

 2. דיווח כספי לרשות המים תוספת ראשונה סעיף 26 א-1: פרטים בדבר הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים יש לדווח עד 30.4.18 לרשות המים.

  רצ"ב טופס מומלץ

 3. עד לכתיבת חוזר זה רשות המים לא שלחה את הקצאות המים לשנת 2018 (נקווה שזה יהיה בקרוב).

 4. להזכיר כי הקצאות המים לשנת 2018 יוקצו לפי השימוש בפועל של השנים 2015-2016 הגבוהה מביניהם.

 5. מציע לכל אגודה לבדוק את נתוני השימוש בפועל. ובמידה ובשנת 2015 השימוש היה גבוהה יותר יש לשלוח ערעור בכתב לרפרנט המים במחוז משרד החקלאות באיזורכם.

 6.  יש למלא גם את הצהרת מנהל כללי (סעיף 27) הרצ"ב.

  מצ״ב התוספת השניה (סעיף 27)

מציע לדווח ולהצהיר אך ורק בנוגע לסעיפים שאתם בטוחים שבדקתם.

 

עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ה
ירון סולומון

עודכן לאחרונה ב ראשון, 11 מרס 2018 08:30

פריטים קשורים

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2021 (מעודכן)

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

  1. מים ביתיים עלייה במחירי הקנייה כמות מוכרת 21% מעל המוכרת 3.2%.
  2. עליה מזערית במחירי השפד"ן מ -1.416 ל- 1.43 ₪ בהתאם למתווה המוסכם עם רשות המים.
  3. מים לגינון עליה של 4.1% במחירי הקנייה ממקורות.
  4. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
   תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.

  בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

 • רשות המים דורשת להעלות את מחיר המים לחקלאות

  החקלאים: 'הצעה מנותקת' השר: 'לא אאפשר לייבש החקלאות'.

  כנסים מיוחדים יתקיימו בנושא במסגרת תערוכת אגרומשוב 14-15.6.2021

 • תעריפי יעד למים לחקלאות – יולי 2022 / בועז מקלר רו"ח יעקב צ'סנר כלכלן מנהל תחום המים

  תיקון 27 לחוק המים אשר נכנס לתוקפו באפריל 2017, שינה את משטר תעריפי המים לחקלאות, בסעיף 161 בחוק נקבע כי לקראת תום חמש שנים לתכולתו תציג רשות המים לכנסת את השפעות התיקון על תעריפי המים לחקלאות.

  רשות המים מבקשת כעת לקבוע מתווה המשך לתעריפי המים לחקלאות החל מיולי 2022, לטענתה כדי לתת וודאות תעריפית  לחקלאים.

   במסגרת זו פרסמה מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות לשנים הקרובות.

  כאן המקום לציין כי עוד במהלך חקיקת תיקון 27 סברנו כי המשטר החדש של דמי המים, אשר מטרתו הייתה לגבות כסף מהמפיקים הפרטיים למימון ההוזלה בשפירים לא יהווה סוף פסוק מאחר והוא לא יענה על תחזיות הגביה.

  במתווה הנוכחי מוצעת התייחסות לכל סוגי המים לחקלאות, שפירים, מליחים, קולחים ושפד"ן

 • עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב - ינואר 2021

  ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2021 הועלה לאתר רשות המים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237