סלילת כביש בסמוך לחלקת בית מגורים לאחר שקיים כבר "מעשה עשוי" / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של העתירה הינה טענה מטעם חנניה וכרמלה פרץ (להלן: "העותרים"), נגד החלטת מושב שחר (להלן: "המושב"), הוועדה המקומית לתכנון ובניה וכן דיירי שכונת ההרחבה במושב שחר (להלן: "המשיבים") לסלילת כביש על חלקה סמוכה לבית העותרים.

רקע:

העותרים הינם בעלי זכויות בחלקת מקרקעין במושב שחר שבה נמצא ביתם. סמוך לחלקת העותרים מצויה חלקה אשר ייעודה הינו שטח פרטי פתוח (שפ"פ) ובנוסף כמה מאות מטרים מחלקת העותרים, מצוי שטח שבמסגרתו הוקצו לחברי המושב חלקות לגידולים חקלאיים.

טרם העתירה הייתה קיימת דרך מן המושב לשטח הגידולים החקלאיים שעברה דרך שכונת ההרחבה במושב. לאחרונה, הקימו המשיבים כביש בחלקה הסמוכה לחלקת המשיבים (חלקת השפ"פ) ומכאן העתירה. בעתירתם, טוענים העותרים כי המשיבים סללו כביש בסמוך לביתם בניגוד להוראות התכנון להבנייה, שכן לטענתם המשיבים פעלו ללא היתר מתאים. בנוסף נטען כי העבודות בכביש בוצעו ללא הליך תכנוני ראוי תוך פגיעה בזכותם להתנגדות. עוד ציינו העותרים כי סלילת הכביש בסמוך לביתם תהווה מטרד רעש עקב נסיעת רכבים בנתיב הנסלל. לאור זאת, מבקשים העותרים להשיב את המצב לקדמותו ולהסיר את הכביש שנסלל תוך סלילת כביש דרך שכונת ההרחבה, שכן לטענתם טרם העתירה לא הייתה קיימת דרך לשטח הגידולים החקלאיים בחלקת השפ"פ, אלא הייתה קיימת דרך כזו בשכונת ההרחבה.

מנגד, טוענים המשיבים כי העתירה הוגשה בשיהוי ניכר (לאחר סיום העבודות בכביש) כאשר לסברת המשיבים לא יתכן כי העותרים לא ראו את העבודות שבוצעו בסמוך לביתם. בנוסף טענו המשיבים כי בוצע יידוע לעותרים טרם תחילת ביצוע העבודות. יתר על כך טענו המשיבים כי לפני סלילת הכביש הייתה קיימת דרך עפר במקום בו נסלל הכביש החדש כך שלא נפרצה שם דרך חדשה. לבסוף טענו העותרים כי הכביש נסלל כחוק בהתאם להוראות התכנון והבנייה, שכן לפי תוכנית חלקת השפ"פ, מטרתה לשמש כדרך גישה.

דיון:

בית המשפט קבע כי העתירה הוגשה לאחר תום סלילת הכביש, כלומר נוכח "מעשה עשוי". בנוסף נקבע כי אכן הייתה קיימת דרך לא סלולה בשטח השפ"פ כך שהעותרים הציגו מידע מוטעה בעתירתם ואין שוני ממשי במצב הקיים ועל כן טעמים אלו כשלעצמם תומכים בדחיית העתירה.

בנוגע לחוקיות סלילת הכביש, קבע בית המשפט כי סלילת כביש אינה מעוגנת בתוכנית השפ"פ ועל כן הותרת השימוש בכביש באופן קבוע, ללא קבלת היתר, כאשר הדבר נדרש בהעדר עיגון לסלילת כביש ולשימוש בו ככזה בהוראות התכנית החלה, עלול להנציח מצב שאינו כדין.

ברם, מתוך התחשבות בכך שהציר האמור שימש לתנועת רכבים במשך שנים רבות והשבת המצב לקדמותו כרוכה ביצירה מחדש של סיכון רב לשלום תושבי שכונת ההרחבה, ומנגד מטרד הרעש בבית העותרים ובחצריהם, בשל נסיעת הרכבים בציר, אינו חורג מן התקנים הרלוונטיים ועל פני הדברים, הסדרת הכביש מבחינה תכנונית אינה משוללת סיכוי, הרי שאין מקום ליתן צו מניעה קבוע.

סיכום:

העתירה נדחית בחלקה הגדול, ואולם ניתן צו מניעה מושהה לתקופה של 12 חודשים מהיום לשימוש בכביש, כל עוד לא יוסדר תכנונית.

בנסיבות העניין, כאשר נמצא בסיס לאילו מטענות העותרים וכאשר מצד שני, הוגשה העתירה בשיהוי ותוך אי גילוי מלוא המידע הרלוונטי, אין צו להוצאות.

 

עת"מ (ב״ש) 66775-07-20 חנניה פרץ נ' שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ', פס״ד מיום 26/05/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.