פלישות חקלאיות ארוכות שנים לשטחי מרעה כעילה למתן צו מניעה זמני / מנחם גדרון, עו״ד

מנחם גדרון, עו״ד מנחם גדרון, עו״ד

לאחרונה התקבלו שתי החלטות חשובות, על-ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ועל-ידי בית משפט השלום בקריות, בעניין סעד זמני למניעת מסיגי גבול מפני המשך פלישותיהם לשטחי מרעה כפי שנהגו לעשות מזה כ- 20 שנים. מדובר בשטחי מרעה, אשר הוקצו על-ידי רשות מקרקעי ישראל למשרד החקלאות, והאחרון העניק זכות שימוש בשטחים למגדלי בקר - באופן בלעדי לצורך רעיית עדר הבקר שברשותם.

מדובר בשטחי מרעה בהיקף של כ-4,000 דונמים. במשך שנים נהגו הפולשים להיכנס לשטחי המרעה, ולעשות בהם שימוש, תוך שרשויות המדינה מבצעות מפעם לפעם הליכי סילוק יד כנגדם. עם זאת, לא היה בכך כדי למנוע את הפלישות והשימוש האסור. בשנים האחרונות, החלו להירשם אירועי אלימות קשים בין מגדלי הבקר לבין הפולשים. לאחר שפעולות מדינת ישראל לסילוק הפולשים לא הביאו להרחקתם, פנו מגדלי הבקר לארגון השומר החדש, בבקשה לקבלת סיוע בעניין.

ארגון השומר החדש החל הן לבצע שמירות על שטחי המרעה, הן לסייע בסילוק ידם של הפולשים במקרים של פלישות חדשות והן הנחה את מגדלי הבקר לפנות לערכאות משפטיות בעניין.

ההחלטה למתן צו המניעה ניתנה לאחר מספר הליכים, אשר כללו בקשת רשות ערעור וערעור שהתקבלו על-ידי בית המשפט המחוזי (רע"א חייקה ואח' נ' נעים ואח' 40213-04-20), אשר החזיר את ההחלטה בצו המניעה לבית משפט השלום בקריות (ת"א 67743-02-20 חייקה ואח' נ' נעים ואח').

במסגרת החלטת בית משפט השלום בקריות מיום 04.08.2020 והחלטת בית המשפט המחוזי בבקשת רשות הערעור והערעור מיום 02.07.2020 נקבע, כי אין במתן צו מניעה זמני בהתאם לפרק כ"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 כאשר כבר קיים צו מניעה בהתאם לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 החל על אותם שטחי מקרקעין, כדי להוות ניסיון לעקוף את צו מניעת ההטרדה המאיימת. כן נקבע כי הצהרה על כוונה לפלוש, או להסיג גבול לשטחי מקרקעין - מהווה טעם המצדיק קבלת צו מניעה זמני.

בית המשפט קיבל את הטענה כי העובדה שמדובר בסכסוך ארוך שנים ביחס לפלישות למקרקעין, 20 שנים כאמור, אינה גורעת מדחיפותו של הצורך במתן צו מניעה זמני.

עוד קבע בית המשפט כי העובדה שהמשיבים פלשו בעבר למקרקעין ואף לטענתם נמצאים שם כיום, אינה מצריכה קיום של הליך סילוק יד כנגדם, וכי אין מניעה לתת צו מניעה זמני אשר יאסור עליהם להיכנס למקרקעין, זאת לאור היעדר זכויות במקרקעין. במילים אחרות, לאור היעדר אישור בכתב בדבר זכויות במקרקעין, צו מניעה זמני אינו מהווה שינוי של מצב קיים.

כמו כן ולמרות שהמשיבים טענו כי שטחי המרעה שבמחלוקת משמשים אותם לפרנסתם וכי ככל שימנע מהם השימוש עלול הדבר להביא להכחדת העדר, קבע בית המשפט כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים.

החלטות אלו מהוות הרחבה נוספת של ההגנה אשר מוענקת בשנים האחרונות לחקלאים בגין עבירות של פשיעה חקלאית אשר החלה וקיבלה ביטוי מהותי בתיק אחר שנוהל על-ידי משרדנו (ת"א 54414-05-18 אלמקייס נ' בשיר) שם קיבל בית משפט השלום ניתן צו מניעה כנגד מסיגי גבול אשר נהגו לפלוש אל שטחי מרעה מזה עשרות שנים.

ת"א (שלום)(נצרת) 544140518 אלמקייס נ' בשיר ואח', פסד מיום 13/06/18

ת"א (שלום)(קריות) 67743-02-20 חייקה ואח׳ נ׳ נעים ואח׳, החלטה מיום 04/08/2020

רע״א (חיפה) 40213-04-20 חייקה ואח׳ נ׳ נעים ואח׳, פס״ד מיום 02/07/2020

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.