תמיכה בתוכניות מו"פ חקלאי הכוללות מתקני הרצה שיופעלו אצל חקלאים ישראלים

06 מאי 2019

מסלול חדש לתמיכה בסטרטאפים חקלאים נפתח בשיתוף עם משרד החקלאות ברשות לחדשנות:

ביוזמת מספר אגפים במשרד (מנהלת ההשקעות, החטיבה לאסטרטגיה, המרכז לסחר חוץ ומינוף המו"פ החקלאי) ומתוך הכרה בחשיבות שיתוף הפעולה בין חברות היי-טק העוסקות בפיתוחים טכנולוגיים חקלאיים, לבין החקלאים אשר הפיתוחים הטכנולוגיים של חברות אלו רלוונטיים עבורם, נפתח מסלול תמיכה נוסף ברשות לחדשנות, לתוכניות מו"פ אשר במסגרתן יפותח אבטיפוס/מתקן הרצה (פיילוט) להוכחת היתכנות הטכנולוגיה ויופעל אצל חקלאי ישראלי.

במסלול חדש זה, אשר יופעל במסגרת מסלולי התמיכה במו"פ של רשות החדשנות, ייבחרו וימומנו פרויקטים בהתאם לתרומתם לחקלאות ישראל, על-פי השפעתם הצפויה על ייעול החקלאות ועל ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל, זאת במקביל לאמות מידה נוספות הנבחנות במסלולי המו"פ של הרשות.

בקשות לתמיכה במסגרת מסלול זה יוגשו ע"י חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי החקלאות, העוסקות בטכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות – החידוש העיקרי במסלול זה בא לידי ביטוי מצד אחד, באפשרות לתמוך בחברות טכנולוגיות שאינן בהגדרתן חקלאיות (בעלות מים וקרקע) ומצד שני החברה מחויבת לבצע את הפרויקט אצל חקלאי ישראלי. מן הסתם תתאפשר גם תמיכה בשותפות (תאגיד) בין חקלאי לחברה טכנולוגית.

מידע כללי לגבי מסלול זה מופיע בקובץ המצורף, כאשר החלק הרלוונטי לשיתוף פעולה עם משרד החקלאות מופיע בנספח ה'. כמו כן ניתן לקבל פרטים נוספים באתר של הרשות לחדשנות.

וועדת התמיכות תתנהל ברשות לחדשנות כאשר שני נציגי מנהלת ההשקעות יהיו חברים בוועדה (סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון ונציג נוסף של מנהלת ההשקעות).

למידע נוסף והבהרות בנושא זה ניתן לפנות ליוסי שטיינברג, מנהלת ההשקעות, בטל' 03-9485543, 050-6207581, או במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.