פירות קיץ - דווקא בחורף

אפרסקים מזן מקדים- מופ צפון חממה נסיונית אפרסקים מזן מקדים- מופ צפון חממה נסיונית

לאחר ארבע שנות מחקר, פיתחו חוקרי מו"פ צפון זני פירות בשיטות חדשניות, תוך ניצול המשאבים הקיימים, לטובת חקלאי הגליל העליון. בחוות הניסוי של מו"פ צפון ומועצה אזורית הגליל העליון, ניתן לקטוף פירות קיץ מזנים מקדימים כבר בחודשי החורף.

המחקר שביצעו חוקרי מו"פ צפון, במימון קק"ל, משרד החקלאות והחברה לפיתוח הגליל, פיתח טכנולוגיה העושה שימוש במי קידוחי שמיר שהופקו מעומק של 1400 מ'. אלו מים גיאותרמיים, חמים, בלחץ גבוה ובטמפרטורת של C°47! במחקר התברר, כי מי הגייזר החמים, יכולים לספק אנרגיה למטרות הנדסיות בצורת חום, הניתן לניצול לחימום בריכות דגים וכן חממות לגידולי מטעי קיץ, דווקא בעונת בחורף.

בזכות הקור היחסי בעמק החולה, המקנה מנות צינון הנדרשות לעצי פרי נשירים ולאחר מכן הזרמת המים הגיאותרמיים בצינורות על קרקע ובגובה החממה, טמפרטורת המים הגבוהה, יוצרת בחממה שינוי אקלים, המדמה את טמפרטורות עונת האביב והקיץ, בכך מעודדים החוקרים את הקדמת הפריחה וייצור פירות מוקדם יותר בתוך עונת החורף.

חשוב לציין, כי אין השקעה לחימום המים, מאחר והם מגיעים מלב האדמה בטמפרטורה גבוהה ולכן קיים ניצול של אנרגיה טבעית, ללא עלות. הפרויקט המחקרי יישומי של מו"פ צפון, נותן תוצאות ובימים אלו כבר מתבצע קטיף של פירות קיץ ומתאפשרים גידולים מזנים מקדימים חדשים, המקנים יתרון שיווקי וכלכלי לחקלאי הגליל, מול המתחרים בארץ ובעולם, המגדלים בעונה ספציפית בלבד, גידול נשירים (משמש, אפרסק, נקטרינה ועוד) וטעים סובטרופים כגון: ליצ'י ושסק, תוך שימוש בחום המים המוזרמים ממעמקי האדמה, לקבלת פריחה מוקדמת וקבלת פרי מוקדם טרום עונת הקיץ, שמשווקים כבר בעונת חורף זו.

החוקרים הצליחו להקדים את עונת השסק בחודש וחצי. טווח רחב מאוד היוצר יתרון עצום בשווקים. בימים אלו יחל קטיף האפרסק והנקטרינה ובהמשך המשמש והליצ'י (כחודש וחצי טרום תחילת העונה) ועוד. זני הפירות שנבחנו על ידי צוותי המחקר וגודלו בחוות הניסוי של מו"פ צפון, עברו בדיקות קפדניות במשך מספר שנים ונמצאו כזנים המתאימים ביותר לתנאים אלו ומניבים כמות יבול טובה, פרי איכותי בעל חיי מדף ארוכים ומתיקות ראויה, כאשר היתרון המרכזי כאמור, הינו בתקופת ההבשלה שתעניק יתרון מסחרי. זן המשמש המקדים, תרוג, שטופח במכון וולקני, מגיע לתוצאה הטובה ביותר. בשסק בוחנים את הזנים עכו ואברי ובליצ'י את הזן הוותיק מאוריציוס ולצדו את הזן הונג לונג. זנים אלו נבחנים בהיקף ניסיוני של עשרות עצים לכל זן, וגידול המשמש המקדים, מטופח בהיקף של 3 דונם בשיתוף קיבוץ ברעם.

על פי התכנית האזורית, בשנים הקרובות יורחבו שטחי הגידולים מהזנים המקדימים והיקפי הייצור יגדלו. מהלך שקיבל השבוע משנה תוקף, בעקבות החלטת משרד החקלאות על תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון בהיקף של 13 מיליון שקלים, במסגרת הסכם המים משנת 2018, במטרה לסייע למשקים החקלאיים בתחומי מועצה אזורית הגליל העליון, כתוצאה מהתייקרות המים מהפקה פרטית לחקלאות (כ-25 משקים). הסיוע מיועד לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים. על פי המתווה של משרד החקלאות יעמוד שיעור המענק על 80% מההשקעה המאושרת, לשלוש שנים 2019- 2022. סכום ההשקעה המינימלית למשק יעמוד על 25 אלף שקלים וסכום ההשקעה המקסימלית של עד מיליון שקלים.

על פי התכנית תמליץ ועדה מקצועית לוועדת התמיכות לגבי הקמת חלקת מודל במסגרת התכנית לקידום החקלאות בגליל העליון, איכותה והיקפה. חברים בוועדה המקצועית: נציגים ממשרד החקלאות מחוז גליל-גולן, מו"פ צפון, ש.ה.מ, התאחדות חקלאי ישראל, מנהלת ההשקעות בחקלאות ומועצה אזורית הגליל העליון, כאשר כלל התהליך יתנהל בפיקוח ובקרה של משרד החקלאות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237