⁨ביצוע מיפוי לקראת וכתנאי למפקד עובדים זרים 2019⁩

לחקלאים המעוניינים לקבל המלצה למתן היתר לעסקת עובדים זרים לשנים הבאות.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתכבד להודיע בזאת על עריכת מיפוי ממוחשב במהלך 2018 של שטחי המשקים החקלאים המשמשים לגידולי הצומח.

נתוני המיפוי ישמשו לצורך עריכת מפקד עובדים זרים כבסיס נתונים למתן המלצה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בחקלאות לשנים הבאות כפי שיקבע במפקד.

בשנת המפקד יוכלו להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים בענפי הצומח רק חקלאיים אשר ביצעו מיפוי.

מצ״ב ההודעה המלאה ממשרד החקלאות

עודכן לאחרונה ב ראשון, 18 מרס 2018 19:15

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.