התקנת מצלמות וידאו בסביבת העבודה / איתן מימוני, עו״ד

14 ינו 2018 המחברת/ת:
איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

מאמר זה עוסק בשאלת חוקיות הצבתן של מצלמות וידאו באזורים פתוחים בסביבת העבודה, על מנת לשמור על סביבה מבוקרת ובטוחה ולמנוע את הישנותם של מקרי אלימות באזורים אלה. 

  1. שאלת הצבתן של מצלמות ברשות הרבים נובעת מהחשש כי הדבר יהווה פגיעה בזכות היחיד לפרטיות. הזכות לפרטיות של האדם קבועה בשלושה חוקים עיקריים: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; חוק הגנת הפרטיות וחוק האזנות סתר.
  1. סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, הוא הרלוונטי ביותר לענייננו, קובע כי פגיעה בפרטיותו של אדם היא בין היתר, על ידי צילומו ברשות היחיד.
  1. פרשנות המונח "רשות היחיד" נידונה בפסיקה לא אחת בהקשר זה ונקבע כי גבולות המונח אינם טכניים אלא מהותיים. כך בא"פ (נצ') 2262-02-12 פלונית נ' פלמוניתנקבע כי:

"סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי צילום אדם כשהוא ברשות היחיד נחשב כפגיעה בפרטיות. את המונח "רשות היחיד" כמופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכמופיע בחוק הגנת הפרטיות, יש לפרש בהיבט ובזיקה לחוק בו מופיעים מונחים אלו ועל פי ערכי היסוד עליהם באים להגן חוקים אלו. "רשות היחיד" בזיקה לחוקים אלו, הוא המקום בו מצפה אדם כי לא יופרע ע"י אחר ויזכה לפרטיות מלאה במעשיו, וגם אם לאחר יש רשות כניסה לאותו מקום".

  1. הנה כי כן, אף אם המדובר במקום העומד לרשות הרבים, כגון מעלית או חדר מדרגות, אך במהותו הוא מקום בו אדם מצפה לפרטיות כלשהי (לדוג', לעיתים נוהגים אנשים להיכנס לחדר מדרגות על מנת לסדר הופעתם לפני כניסה לפגישה), הרי שהצבת מצלמה במקום כזה יכול ותהווה פגיעה בפרטיות על פי דין.
  1. עם זאת, ככל ומדובר במקום פתוח, בו עוברים אנשים באופן תדיר ואשר בו אין כל ציפייה סבירה או לגיטימית לפרטיות, הרי שעל פניו, אין מניעה חוקית להציב מצלמות.
  1. יצוין, כי סוגיית הצבת מצלמות במקום העבודה נידונה אף היא בפסיקה ונקבע, כי צילומו של העובד במשרדו מהווה פגיעה בפרטיותו. עם זאת ככל והמצלמות מוצבות באזורים הציבוריים במקום העבודה, והעובדים אף קיבלו הודעה מסודרת על קיומן של המצלמות באזורים אלה, נראה כי אין בכך משום פגיעה בפרטיותם של העובדים.   
  1. כך נפסק בס"ע (חי') 15540-09-09 זהבית מלול נ' רוני עמר שרותי הנהלת חשבונות בע"מ:

"כבר נפסק כי הפעלת מצלמות בחדרי העובדים, מהווה פגיעה לא מידתית ולא סבירה בפרטיותם וכי צילום אדם ללא הסכמתו או ידיעתו אף במקום עבודתו מהווה פגיעה בפרטיות. הנתבעת הציבה במשרדיה מצלמות בתום לב, מסיבה לגיטימית לשם הגנה על העובדים ועל המשרד. המצלמות הוצבו בידיעת העובדים, באזורים הציבוריים שאינם סביבת עבודה פרטית ולעובדים לא יכולה להיות ציפייה סבירה לפרטיות באזורים אלו. לתובעת היה חדר עבודה נפרד בו לא הותקנו מצלמות.בנסיבות אלה, פרטיות התובעת לא נפגעה..."

  1. נוסף על האמור, סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות, קובע כי במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהא זו הגנה טובה כאשר "הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה", או כאשר "הפגיעה נעשתה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הפוגע".
  1. הנה כי כן, ככל והצבת המצלמות נעשית על מנת לשרת אינטרס לגיטימי ולעיתים אף הכרחי, כגון הרתעה ומניעת אלימות בסביבת העבודה, הרי שעל פני הדברים, ייתכן כי ההגנות המפורטות בסעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות יחולו במקרים אלה.
  1. לאור האמור, נראה כי אין מניעה חוקית להציב מצלמות במקום העבודהבכפוף לארבעת התנאים הבאים:

(1) המצלמות יוצבו אך ורק באזורים פתוחים וציבוריים בהם אין ציפייה לגיטימית וסבירה לפרטיות.

(2) העובדים יקבלו הודעה מסודרת על התקנת המצלמות באזורים אלה ואף ייתלו שלטים המזהירים על קיומם של המצלמות.

(3) לא ייעשה בהקלטות שימוש כלשהו המנוגד להוראות חוק הגנת הפרטיות, לרבות פרסומן או הפצתן של הקלטות אלה.

(4) כמו כן, על מנת שלא לעבור על חוק האזנת סתר, יש לוודא כי המצלמות אינן מקליטות קול, אלא תמונה בלבד.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.