בלוגים

 רשימתו של דובי הלמן ("דעת יחיד" מן השבוע שעבר), הינה חולייה נוספת בשרשרת רשימות ונקיטת עמדות גם ובעיקר מחוץ למערכת ההתדיינות הפנימית בנושאי קרקעות, המתקיימת בהנהגת התנועה זו תקופה ארוכה, בשיתופם של נציגי כל תנועות ההתיישבות. (הייתם מאמינים? סביב שולחן אחד יושבים נציגי התק"צ הקבוץ הדתי וכל תנועות המושבים הגדולות, התאחדות האיכרים, ואפילו אימרי רון, אחד מראשי הזרם השיתופי). בין כולם מתגבשות הסכמות המוצאות את ביטוין בניירות עמדה מתואמים ולפתע - נייר נפרד, על גבול ההתרסה,  של הזרם השיתופי המופנה לוועדת רוטקופף, למרות בקשה מפורשת של מזכיר התק"צ להימנע מכך, כדי להופיע,לשם שינוי, באופן מתואם ומשותף. כאשר מתלווה לכך סידרת רשימות שראשיתה פרי עטו של אלישע שפירא ברשימתו לפני שבועיים ב"דף/הזמן הירוק" והמשכה,ככל הנראה בוא יבוא, נראה שיש להפשיל שרוולים ולנסח תשובה ציונית הולמת לטעויות והטעיות בשרשרת זו:

 

בארי הולצמןהמונח "בועת הנדל"ן" התנחל עמוק בשיח הציבורי של השנה האחרונה. לא עזרו הנסיונות לעוקרו משם:

חלק מן המומחים טוענים שכלל אינו קיים.

רובם חלוקים על המנגנון שיצר בועה זו ועל הדרכים לצמצמו ולהעלימו. אולם המונח מסרב להעלם. כדי לפשט את הדיון בו נכנה אותו : עליה תלולה ומתמשכת במחירי הדירות ומחסור חמור ביחידות דיור במיוחד לצעירים ולאוכלוסיות חלשות.

מקובל לחשוב כי הסיבות העיקריות למחסור זה כרוך מחד בהיצע הנמוך של קרקעות זמינות לבניה והקמה של דירות בכלל ומאידך, בצד הביקוש, בצמיחת האוכלוסיה, ובגובה הנמוך של הריבית במשק. גובה זה מייצר לחץ שאין לעמוד בפניו של העברת נכסים כספיים ממסלולי חסכון בנקאיים בשיעור תשואה נמוך, למסלולי השקעה בנכסים מניבים יותר, כגון דירות מגורים. עודף ביקוש כנגד היצע מצומצם מייצר התייקרות. לעודף הביקוש המקומי מצטרף ביקוש של דיירים בעלי אמצעים מחו"ל.

הבלוג של עו"ד ארז לבנון
פורסם ביום : 08/08/2010
 

כבר למעלה מעשור, קשה להשתחרר מהתחושה הקשה, כי אין דבר "טרנדי" יותר, מאשר להכות במתיישבים החקלאיים, בעיקר קיבוצים ומושבים, אשר פזורים בעיקר בפריפריה המוכה ממילא.

אילו כשלו בכך רק ציבורים חסרי ידע ומוסתים, יתכן שניתן היה להתנחם נחמת טיפשים. אלא שכשל נורא זה, הפך זה מכבר נחלתן של האליטות במדינה: שרים, חברי כנסת, פוליטיקאים, אישי ציבור, יועצים משפטיים לממשלה ולגופי סמך שלה, שופטים, עיתונאים, ומי לא. גם כל אלו, אינם חפים מהלכי רוח הנובעים מהסתה מתמשכת, מחוסר ידיעת העובדות ומחוסר הבנת הכשל הנורא; חלקם אף מונעים ע"י ציניות חריפה הנובעת משיקולים פוליטיים צרי אופקים.

מאותן אליטות יש לצפות להתנהלות אחרת, שכן מהן יש לדרוש גם את הבנת התוצאות הקשות, המסוכנות והרות הגורל, לעתידה של המדינה היהודית.

הבלוג של אברהם לוליאן

פורסם ביום : 18/11/2009
 
מכתב שנשלח לקובעי המדיניות בענף הפטם:
אני לולן למעלה מ- 40 שנה, מגדל עופות לפיטום, כותב מכתב זה בדם ליבי ומשמיע את זעקתי לכל קובעי המדיניות בענף הלול:
"אנא, התעוררו!!!"

הכתובת רשומה על הקיר, ובאותיות קידוש לבנה: "ענף הפטם בדרך לקריסה!" ואני לא מאמין שקהו מִראות עיניהם של קובעי המדיניות במועצת הלול. 

07/08/2008

 

משה אליעדלפני כשבוע ימים נערך כינוס מועצת הכפרים באפעל.

לאחר דברי הפתיחה של המזכ"ל דודו והדווחים של ירון-ביקשתי רשות להגיב.
אין לי כל טענות כנגד דודו, המשול כילד ההולנדי שסותם באצבעו את החור בחומה אל מול ים הרשע שמאיים להציפנו-אך לא די בכך.
אמרתי שהגענו לשעת האמת וכי אנו ההתיישבות, משולים למשק בית החי על אוברדרפט-לוקח הלוואה לכיסוי הגרעון וחושב שבכך נפתרו בעיותיו-אך לאחר חצי שנה הוא נזקק להלוואה בתנאים גרועים יותר כדי לכסות את ההלוואה הראשונה וכך חוזר חלילה והמצב רק מתדרדר. הגיע השעה להגיד לגברת (בלי לפגוע בנשים) "החזירי את כרטיס האשראי וצאי לעבוד"- הגיע הזמן לצאת מהקיבעון שלנו ולהתחיל לשלוט בגורלינו-את חלקה א' כבר חילקו לנו (979)-למה אנו מחכים? שיגרשו אותנו מהבית?.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237