הכרעה בסכסוך על מועדי אספקת ציוד חקלאי

בית המשפט השלום בתא הכריע בסכסוך כספי בין חקלאי ממושב תלמי אליהו, לחברה הציבורית עמיר שיווק, המשקף את תנאי הלחץ שחקלאים רבים עומדים בהם.

חקלאי, מגדל אורגני, הזמין ציוד חקלאי שנחוץ לו לשם גידוליו, אולם חלון הזמן לשתילה קטן (ובפרט כשמדובר בגידול אורגני), ופספוס במועדים, יכול להוביל לשתילה מאוחרת של שתילים ועמו אובדן יבול ונזק כלכלי ולהשפיע על החקלאי לאורך שנים.

כך קרה לחקלאי שפנה פנה לחברת עמיר והזמין רשתות לכיסוי בתי גידול לשם גידול עגבניות אורגניות. לטענתו, עמיר התחייבה לאספקה מיידית (וכך אף נכתב על גבי ההזמנה), והוסכם בין הצדדים כי ההזמנה תסופק במלואה תוך 10-14 ימים.
בשל העובדה שבגידולים אורגניים, במיוחד, יש חשיבות להשלמת חיפוי כל בית הגידול טרם השתילה, הייתה חשיבות מהותית לעמידת עמיר במועדי ואופן אספקת הרשתות והתאמה בין מועדי אספקת רשתות לבין מועדי קליטת השתילים בבתי הגידול (ומכאן נגזר גם מועד ההזמנה של השתילים מהמשתלות).

בית המשפט קיבל את עמדת ב״כ החקלאי, עו״ד אייל סודאי ממשרד חיימסון סודאי המתמחים בדיני המגזר החקלאי, לפיה ההזמנה לא סופקה לו בהתאם להתחייבותה של עמיר, כי ההזמנה סופקה בחלקים, ומעבר למועדים המוסכמים - ובשל כך השתילים נשתלו במועד מאוחר יותר מזה שהיה מיועד לכך, דבר שהוביל לאובדן של סבבי יבול.

עמדת החקלאי התקבלה לעניין זה ובמהלך המשפט הוברר כי למרות שההזמנה נעשתה מבעוד מועד, הרי שההוראה הספציפית למתפרה של עמיר לבצע את ההזמנה בהקדם ובדחיפות נעשתה לאחר המועד שהיה מיועד לאספקה ורק כשבוע טרם המועד שסופקה בפועל בחלקים.
עם זאת בית המשפט חייב את החקלאי בתשלום עבור הרשתות אשר כן קיבל, ואף קבע שלחקלאי יש רשלנות תורמת, וקבע כי היה על החקלאי לעמוד על ציון מפורש של מועד האספקה על גבי ההזמנה (ולמעשה לא להסתפק בעובדה שבהתאם להסכמה שבין הצדדים נכתב על ההזמנה מיידי).

סופו של דבר, ביהמש קבע כי עמיר תפצה את החקלאי בסכום של 188,000 שח, הוצאות משפט ושכט עו״ד בשעור של 15%.

ת"א(שלום)(ת״א) 40807-05-11 51987-01-11 אביטבול נ' עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ, פס״ד מיום 21/03/2018

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237