בוטלה הלכת ציפורי אשר אפשרה רישום זכויות בנחלה ע"ש מי שאינו חבר המושב, ואשר צמצמה את שיקולי ועדות הקבלה בקיבוצים ובמושבים / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

ביהמ"ש העליון קיבל את הסכם הפשרה בין הצדדים בתיק ציפורי, ובכך בוטלה קביעת בית המשפט המחוזי אשר חייב את המושב לרשום כבעלי הזכות בנחלה גם את מי שלא התקבל לחברות באגודה השיתופית ואשר החיל את הקריטריונים אשר נקבעו ב"חוק ועדת קבלה" ביחס ליישובים קהילתיים והרחבות גם על קיבוצים ומושבים.

הרקע

מר ליפשיץ ז"ל, חבר המושב ציפורי, ביקש למכור את זכויותיו בנחלה לבני הזוג ביתן.

לצורך כך החלו בני הזוג ביתן בתהליך קבלה לחברות במושב, אולם בקשתם נדחתה בוועד ההנהלה וכן באסיפה הכללית של המושב בנימוק של אי התאמה לקהילה.

חרף כך, המשיכו בני הזוג בהליך קניית הנחלה, וזאת לאחר שהתנאי בהסכם המכר המחייב קליטתם לחברות, הוסר בהסכמה בינם לבין המוכר.

לאור האמור הגיש המושב תביעה לקבלת פסק דין הצהרתי וצו מניעה קבוע, המונע מהזוג לקבל את הזכויות בנחלה – וזו נדונה בתחילה בבית המשפט המחוזי.

הכרעת בית המשפט המחוזי

ביהמ"ש המחוזי הכריע כי אין בסיס לטענת המושב ולפיה העברת הזכויות בנחלה מותנית בקבלת הרוכש לחברות במושב, זאת מאחר והסמכות הבלעדית לניהול קרקעות המדינה נתונה לרמ"י, ומכיוון ולא ניתנה כל הוראה מרמ"י המאפשרת קיומו של תנאי כזה להעברת זכויות בנחלות המושב, אין לו כל תוקף.

בנוסף, חוזה המשבצת אשר מסדיר את היחסים בין רמ"י למושב ומעניק למושב את הזכויות לעניין הקרקעות מתייחס לאישור המושב בעניין העברת זכויות בנחלה, אולם אינו כולל התנאה בה הקונה חייב להתקבל כחבר במושב. בהתאם לכך קבע ביהמ"ש כי הסעיף בתקנון המושב המתייחס לעניין העברת הזכויות בטל מכיוון ולמושב אין סמכות לקבוע תנאי מעין זה.

בהמשך לאמור, קבע ביהמ"ש המחוזי כי העובדה שבני הזוג לא התקבלו לחברות במושב אינה מספיקה לביטולו של חוזה המכר, וכי המושב כלל לא דן במתן הסכמתו לרמ"י להעברת הזכויות במנותק משאלת קבלת הזוג כחברי המושב, ומשכך יש לראות בהחלטה זו כהחלטה שניתנה משיקולים זרים, וככזאת היא אינה קבילה.

לבסוף, קבע ביהמ"ש המחוזי, כי הקריטריונים הנמצאים בתיקון לפקודת האגודות השיתופיות ("חוק ועדות קבלה"), אשר אותם רשאית ועדת הקבלה לשקול בבואה לדון בהקצאת מקרקעין ביישוב קהילתי, צריכים להיות שיקולים מנחים במתן הסכמת המושב להעברת הזכויות בנחלה.

לאור האמור, דחה ביהמ"ש המחוזי את תביעתו של המושב, וקבע כי עסקת המכר תקינה ועומדת, כך שבני הזוג ביתן יוכלו לרכוש הנחלה אף מבלי להתקבל כחברים במושב.

המושב ערער על החלטת ביהמ"ש המחוזי וערעורו נדון בפני בית המשפט העליון.

הערעור בבית המשפט העליון

בהליך שהתנהל בביהמ"ש העליון הגיעו הצדדים להסכם פשרה ביניהם, ולפיו המשיב יתקבל לחברות במושב והאגודה תרשום את המשיב כבעל נחלה שאותה הוא רכש.

ביהמ"ש העליון קיבל ואישר את הסכם הפשרה בין הצדדים ובכך, למעשה, בוטלה הכרעת בית המשפט המחוזי אשר הכיר בחובת מושב להעביר זכויות בקרקע גם כאשר הקונה אינו מתקבל לחברות במושב, ואשר חייב את ועדות הקבלה באגודות החקלאיות (קיבוצים ומושבים) לפעול בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו בחוק ועדות קבלה ביחס ליישובים קהילתיים והרחבות.

ע"א 716/17  ציפורי מושב עובדים להתיישבות שיתופית נ' סטיב ביתן, פס״ד מיום 07/07/19

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.