מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטת מועצה 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".

בעקבות שאלות רבות שהופנו אלינו בנושא זה ברצוננו להבהיר כדלקמן:

בנוסח החלטה 1585 אין שינוי לעומת ההחלטה הקודמת, החלטה 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" למעט ביטול כפיפותה למועד תוקף החלטת הממשלה 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 13.06.2016 שתוקפה פג לאחר מספר הארכות ב-30.11.2018.

ראו חוזרינו מס' 48/2018: הארכת ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.11.2018

בשלב זה מועצת מקרקעי ישראל טרם הטמיעה את סיווג הישובים לפי החלטת ממשלה 4302 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון", כך שסיווג הישובים לפי אזורי העדיפות ימשך בהתאם לסיווגם בשנים האחרונות.

נדגיש כי ביישובי המ.א עמק יזרעאל לא תהיה תקרה להנחה (בסך 50,000 ש"ח לא כולל מע"מ) מאחר והחלטה 1585 ממשיכה לפי החלטת ממשלה 1527, המתבססת על המדד החברתי כלכלי לפי החלטת הממשלה 667 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" מיום 04.08.2013.

יש לצפות כי בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הבאה הצפויה לאחר הבחירות תתקבל החלטה חדשה.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237