ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – עדכון / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

ב-25 לנובמבר 2018 התקבלה החלטת הממשלה 4302 בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבותבתחום הבינוי והשיכון.

להלן סעיף 1 לנוסח הצעת ההחלטה:

" 1.       לקבוע כי היישובים המפורטים להלן, יוכרזו לצורך פעילות משרד הבינוי והשיכון בתחומי הפעילות שמפורטים בהחלטה זו, כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הדיור והפיתוח (להלן: ״היישובים״), במטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:

א.         להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.

ב.         לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.

ג.          לעודד הגירה חיובית ליישובים.

ד.         לעודד בנייה ביישובים.

ה.         להעצים את חוסנם הכלכלי של היישובים."

ההחלטה מתייחסת לאמות מידה לקביעת הישובים, ההטבות לישובים והוראות מעבר.

תוקף ההחלטה יהיה עד 30.9.2021

להלן ההטבות בתחום התכנון והפיתוח:

ישובים כפריים 

שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א1

שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א2

שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים ב

שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים ב1

בנייה רוויה בישובים עירוניים וכפריים

50%

50%

50%

50%

בנייה צמודת קרקע בישובים כפריים

70% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן

50% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן

20% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן

סבסוד הוצאות תכנון בלבד ולא יותר מ- 10,000 ש"ח ליחידת דיור

שיפוע מרבי ממוצע באתר

תקרת הסבסוד

שיפוע מרבי ממוצע באתר

תקרת הסבסוד

שיפוע מרבי ממוצע באתר

תקרת הסבסוד

 

עד 12%

96,000

עד 12%

68,200

עד 12%

27,300

 

מעל 12% עד 20%

128,000

מעל 12% עד 20%

91,700

מעל 12% עד 20%

36,700

 

מעל 20%

160,000

מעל 20%

114,100

מעל 20%

45,600

 

לעניין ישובים שירדו לפחות שתי דרגות סבסוד נקבע בהחלטה כי:

 - "ד. ישובים שסעיף קטן(ג) לעיל לא חל עליהם, אשר גובה ההטבה לה הם זכאים על פי דירוגם כאמור לעיל נמוך בשתי דרגות לפחות מגובה ההטבה הקודמת – קרי ישובים שירדו מקבוצה א1 לקבוצה ב׳ או ב1 וישובים שירדו מקבוצה א2 לקבוצה ב1, יהיו זכאים, ביחס לבניה צמודת קרקע, להטבה הניתנת לקבוצה העולה בדרגה אחת על קבוצת דירוגם לפי החלטה זו."

ראו פרוט בחוזרנו מס' 67/2018 "אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- הצעת החלטה חדשה לממשלה"

בעקבות החלטת הממשלה בעניין אזורי עדיפות בתחום ובינוי והשיכון צפוי לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (24.12.2018) תיקון להחלטה 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", אשר תיתן תוקף להנחות בהקצאת מקרקעין לאזורי העדיפות שנקבעו בהחלטת הממשלה החדשה.

כמו כן להחלטה השפעה ישירה על שעור דמי החכירה המהוונים, ומכסת שטחי התעסוקה בהתאם להחלטה מועצת מקרקעי ישראל 1560.

נדגיש כי ביישובי קו עימות מכסת שטחי התעסוקה תהיה מירבית, 120 דונם נטו ושעור דמי החכירה המהוונים ודמי השימוש יעמדו על 0%.

להלן רשימת הישובים שישנו מצבם לטובה:
מועצה שם הישוב עדפ. לאמו. שיכון 1527 6.2016 א. עדיפות שיכון 11.2018
בני שמעון חצרים ב א2
בני שמעון שומריה / א2
גליל עליון איילת השחר א2 א1
גליל תחתון בית קשת ב א2
גליל תחתון בית רימון ב א2
גליל תחתון הזורעים ב א2
גליל תחתון כפר זיתים ב א2
גליל תחתון כפר חיטים ב א2
גליל תחתון לביא א2 א1
גליל תחתון שרונה ב א2
הגלבוע בית אלפא א2 א1
הר חברון בית יתיר / א1
הר חברון כרמל א2 א1
הר חברון מעון א2 א1
לכיש אמציה / א2
מגידו גבעת עוז ב א2
מגידו הזורע ב א2
מגידו משמר העמק ב א2
מגידו עין השופט ב א2
מטה אשר עמקה ב א2
מרחבים תפרח ב א2
עמק הירדן אפיקים א2 א1
עמק הירדן גנוסר ב א2
עמק יזרעאל גזית ב א2
עמק יזרעאל עין דור ב א2
ערבות הירדן מחולה א2 א1
ערבות הירדן נירן א2 א1

להלן רשימת הישובים שישנו מצבם לרעה:

מועצה שם הישוב עדפ. לאמו. שיכון 1527 6.2016 א. עדיפות שיכון 11.2018
אשכול אוהד א1 א2
אשכול שדה ניצן א1 א2
אשכול תלמי אליהו א1 א2
בני שמעון בית קמה ב ב1
בני שמעון כרמים א2 ב
בני שמעון להב א2 ב
בני שמעון משמר הנגב ב ב1
בני שמעון שובל ב ב1
גולן גבעת יואב א1 א2
גולן גשור א1 א2
גולן מבוא חמה א1 א2
גולן קדמת צבי א2 ב
גולן שעל א1 א2
גליל עליון גדות א1 א2
גליל עליון מחניים א2 ב
גליל עליון קדרים א2 ב1
גליל עליון שדה נחמיה א1 א2
גליל עליון שמיר א1 א2
הגלבוע אביטל א2 ב
הגלבוע ברק א1 ב
הגלבוע דבורה א2 ב
הגלבוע חפציבה א1 ב1
הגלבוע מולדת א2 ב
הגלבוע מיטב א2 ב
הגלבוע מלאה א2 ב
הגלבוע ניר יפה א2 ב
הגלבוע פרזון א2 ב
הגלבוע רם און ב ב1
הגלבוע רמת צבי א2 ב1
מב. חרמון אליפלט א2 ב
מב. חרמון אמנון א1 א2
מב. חרמון בית הלל א1 א2
מב. חרמון כחל א2 ב
מב. חרמון משמר הירדן א2 ב
מב. חרמון שאר ישוב א1 א2
מגידו אליקים ב ב1
מגידו יקנעם (מושבה) ב ב1
מגידו מגידו ב ב1
מגידו מדרך עוז ב ב1
מגידו רמות מנשה ב ב1
מגידו רמת השופט ב ב1
מגילות אלמוג א1 ב
מגילות בית הערבה א1 א2
מגילות ורד יריחו א1 א2
מגילות מצפה שלם א1 א2
מטה אשר אפק ב ב1
       
מטה אשר בוסתן הגליל ב ב1
מטה אשר בית העמק א2 ב
מטה אשר בן עמי א1 ב
מטה אשר יסעור ב ב1
מטה אשר לוחמי הגטאות א2 ב1
מטה אשר רגבה ב ב1
מטה אשר שבי ציון ב ב1
מטה אשר שמרת א2 ב1
מעלה יוסף חוסן א1 א2
מעלה יוסף לפידות א1 א2
מעלה יוסף מעונה א1 א2
מעלה יוסף עין יעקב א1 א2
מעלה יוסף פקיעין החדשה א1 א2
מרום הגליל כלנית א1 א2
מרום הגליל כרם בן זמרה א1 א2
מרום הגליל לבנים א1 א2
מרום הגליל פרוד א2 ב
מרחבים ניר משה א1 א2
מרחבים פדויים א1 א2
מרחבים רנן א2 ב
משגב יודפת ב ב1
משגב יעד ב ב1
משגב מורן א2 ב
משגב תובל א1 ב
עמק הירדן אלומות א1 א2
עמק הירדן אלמגור א2 ב
עמק הירדן דגניה א' א1 א2
עמק הירדן עין גב א1 א2
עמק הירדן תל קציר א1 א2
עמק המעיינות מעלה גלבוע א2 ב
עמק המעיינות ניר דוד א1 א2
עמק המעיינות רוויה א1 א2
עמק המעיינות רשפים א1 ב
עמק המעיינות שדי תרומות א1 א2
עמק המעיינות שלוחות א1 א2
עמק יזרעאל אלון הגליל ב ב1
עמק יזרעאל אלוני אבא ב ב1
עמק יזרעאל אלונים ב ב1
עמק יזרעאל בית לחם הגלילית ב ב1
עמק יזרעאל בית שערים ב ב1
עמק יזרעאל בלפוריה ב ב1
עמק יזרעאל גבת ב ב1
עמק יזרעאל דברת ב ב1
עמק יזרעאל היוגב ב ב1
עמק יזרעאל הסוללים ב ב1
עמק יזרעאל חנתון ב ב1
עמק יזרעאל יפעת ב ב1
עמק יזרעאל כפר ברוך ב ב1
עמק יזרעאל כפר החורש ב ב1
עמק יזרעאל כפר יהושע ב ב1
עמק יזרעאל מזרע ב ב1
עמק יזרעאל מרחביה (מ) ב ב1
עמק יזרעאל ציפורי ב ב1
עמק יזרעאל רמת דוד א2 ב
עמק יזרעאל שריד ב ב1
עמק יזרעאל תל עדשים ב ב1
ערבות הירדן ייטב א1 א2
ערבות הירדן משואה א1 א2
ערבות הירדן נתיב הגדוד א1 א2
ערבות הירדן פצאל א1 א2
ערבות הירדן תומר א1 א2
רמת נגב טללים א1 ב
רמת נגב משאבי שדה א1 א2
רמת נגב רתמים א1 א2
שדות נגב זרועה א1 א2
שדות נגב מלילות א1 א2
שדות נגב שיבולים א1 ב
שדות נגב שרשרת א2 ב
שער הנגב ברור חיל א2 /
שער הנגב דורות א2 /
בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237